Onderwijstoren van Babel

Uit onderstaand artikel kan men concluderen dat vreemde leerlingen beter in hun thuisland opgevoed worden.  In Vlaanderen zouden er niet minder dan 180 verschillende nationaliteiten wonen: “van Brazilië tot Fiji”.  Een Babylonische talendoolhof.  “Kan op school tot spanningen leiden.”  Juist.  Hebben we in de asielcentra al mogen ondervinden ook al spraken ze dan grotendeels dezelfde Arabische taal en hadden ze een wellevendheidscursus gevolgd.

4 op 10 leerlingen begrijpt leerkracht niet

Wereldwijd volgen vier op de tien leerlingen les in een taal die ze onvoldoende begrijpen. Dat heeft een negatieve impact op hun leerproces, waarschuwt Unesco.

Zondag (21 februari) is het Internationale Dag van de Moedertaal en een goed moment om stil te staan bij de noodzaak om die taal ook in het onderwijs te respecteren, zegt de VN-organisatie voor Onderwijs en Cultuur in een nieuw rapport. Kinderen die thuis de taal spreken waarin wordt lesgegeven, halen veel sneller de onderwijsdoelstellingen dan hun klasgenoten die dat niet doen, blijkt uit onderzoek in onder meer Iran, Ivoorkust, Honduras en Turkije.

Bovendien kan het opleggen van een dominante taal op school tot spanningen leiden in etnisch gemengde gemeenschappen, onder meer in Turkije, Nepal, Pakistan, Bangladesh en Guatemala, omdat de taalkeuze er gelinkt is met bredere thema’s van sociale en culturele ongelijkheid.

Tweetalige lessen
Uit verschillende projecten blijkt dat het leerproces er wel bij vaart als er geïnvesteerd wordt in meertaligheid. Zo blijken leerlingen in tweetalige scholen in Guatemala minder te blijven zitten en is er minder schooluitval. Leerlingen die deelnamen aan een tweetalig leerprogramma in Ethiopië konden betere cijfers voorleggen.

Het rapport beveelt daarom aan om kinderen minstens zes jaar in hun moedertaal te onderwijzen. Idealiter worden leerkrachten getraind in een tweetalig onderwijs en worden ze voorbereid op de noden van anderstalige leerlingen, onder meer met lesmateriaal in beide talen.

“Met een nieuwe wereldwijde onderwijsagenda die de nadruk legt op kwaliteit, gelijkwaardigheid en levenslang leren is het essentieel dat we de moedertaal respecteren en diversiteit op het vlak van taal promoten”, zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. “Een inclusief taalbeleid in het onderwijs kan niet alleen leiden tot een beter leerproces, maar ook tot verdraagzaamheid, sociale cohesie en uiteindelijk vrede.”

IPS News

3 gedachten over “Onderwijstoren van Babel

  1. Raar beeld deze ziekenwagen heeft wel een hele grote benzinetank
    Smokkelen van Benzine aan de Syrische Turkse grens,
    Ja en als de Russen deze Ambulance zouden onderscheppen dan jankt de gans meute dat ze drie Dokters hebben vermoord of zoiets gelijkaardig he’.

    http://www.liveleak.com/view?i=65d_1455983659

  2. Ook de verschillen in gemiddelde intelligentie, al dan niet gelinkt aan inteelt (inteelt betreft 70% van de Pakistaanse bevolking, bv.), niet vergeten. Vanaf een bepaald percentage van vreemde, al dan niet inteeltluizen in de klas moet je noodgedwongen het niveau van je onderwijs kelderen, wil je je met de moed der wanhoop blijven vastklampen aan je imbeciele, achtelijke gelijkwaardigheidsideaal. VERRIJKING!

Reacties zijn gesloten.