Lucratief vluchtelingenstatuut

‘Vluchtelingen’ krijgen meer leefloon dan OCMW-klanten of langdurig werklozen

Hartz IVIn München en in Kleef in Nordrhein-Westfalen wordt voor asielzoekers 16 euro per dag betaald voor de maaltijden.. Daarnaast krijgt elke asielzoeker een maandgeld van 147 euro. In totaal gaat het dan om 627 euro per maand.

Voor ontvangers van een z.g. Hartz IV uitkering daarentegen wordt het geld dat bestemd is voor het dagelijkse voedsel, gerekend op 4,72 euro per dag, dus per maand 143,42 euro. In totaal is een Hartz IV uitkering 399 euro. Daarvan moet alles worden betaald: elektriciteit, abonnementen, kleding, deelname aan het openbare en culturele leven.
Hartz IV is de uitkering die geldt voor zowel bijstandsgerechtigden als langdurig werklozen.

Berlin Journal