Omgekeerde wereld

De bronafbeelding bekijkenLeerkrachten moeten de leerstof aanpassen aan de wensen van de leerlingen. 

Dat vindt de over het paard getilde zgn. schrijfster Kristien Hemmerechts:

“Hemmerechts meent dan ook dat leerkrachten eerder moeten uitgaan van wat hun leerlingen kunnen en aanbrengen, dan wat ze zelf denken dat zo belangrijk is. ‘Taal evolueert enorm snel. Spreektaal is een andere status gaan krijgen dan schrijftaal. Als je dat toelaat in de klas, kunnen er interessante dingen gebeuren.’” (…)

Juist.  We zien elke dag hoe de taal – niet uitsluitend het Nederlands – dagelijks verkracht wordt op sociale media.  Beginnende studenten hoger onderwijs kunnen zelfs geen Nederlands dictee meer schrijven. Moet kunnen, vindt Hemmerechts.  De weg naar een interessante toekomst zonder die vervelende spraak’kunst’ ligt open.