Nog tien dagen te gaan

Volgens Dimitris Avramopoulos, de Griekse EU-commissaris voor Migratie, zal heel de Schengenconstructie binnen de 10 dagen ineen stuiken als de vluchtelingenstroom zo blijft aanhouden. 

De EU zal uiteindelijk moeten accepteren dat het Schengen open-grenzen-gebied voor een periode van wel twee jaar zal moeten geschorst worden als het er tijdens de eerstkomende weken niet in slaagt  de toestroom van migranten uit het M.O. en Afrika te doen verminderen.  Lees meer (Engels)…