Nipt weggestemd

Met slechts 2 stemmen op overschot slaagden gewetensvolle EU-parlementairen erin een resolutie weg te stemmen die immigratie naar EUropa moest vergemakkelijken.

Een resolutie die pleitte voor méér legale importroutes, voor reddingsoperaties voor de Libische kust, om de centra daar te sluiten en alle gasten te gaan halen, een verplichte opname via een spreidingsplan, havens openstellen voor de NGO-ferrydiensten… Kortom een “voorstel” voor onbeperkte immigratie: open grenzen, aanmoediging om onze benarde financiële situatie nog beroerder te maken, weg-met-ons-politiek. Lees: Vereend rechts stemt opengrenzenresolutie weg in EP

Deze linkse commentaar lazen we op facebook. Inderdaad, we zullen het Open-VLD-stemgedrag niet vergeten. Het belooft met Bart Somers als viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

2 stemmen die ontbreken om mensen op zee te redden. De stemmen van @cdenv, meer bepaald @peeters_kris1 en @FranssenCindy. Zelfs @openvld heeft voor gestemd. Dit vergeten we niet. Dit is niet te vergeten. Dit is onverantwoord en onmenselijk.

Misschien kan de CD&V een nieuw christendemocratisch woordenboek schrijven:

– “Personalisme”: “Persoonlijk ervoor zorgen dat mensen verdrinken”.

– “Rentmeesterschap”: “Gij zult zo vlug mogelijk een worden met de natuur.” (Verzuip maar dus).

– “Christen”: “Het echte leven is in het Hiernamaals, waar wij U naartoe sturen. Verrijzen zult Gij.”

#CDenVDictionair