Niets nieuws onder de zon

The Anti-Mask League of 1919: The Cultural Battle of an Enduring ...

Ook in 1918 tijdens de Spaanse Grieppandemie werd er geprotesteerd tegen de mondmaskersverplichting. Er werd zelfs een “Anti Mask League” opgericht.

San Francisco herfst 1918:

  • mondmaskerplicht in de publieke ruimte, bij drukte en bij dienstverlenende beroepen
  • uitzondering bij nuttigen van maaltijden
  • verbod op samenkomsten
  • scholen gesloten
  • theaters gesloten
  • 80% van de bevolking van San Francisco volgde de bevelen
  • bij overtredingen: eerst een waarschuwing wegens het storen van de “vrede”
  • vervolgens boete en zelfs gevangenis
  • en… kinine werd aanbevolen.

Na een maand liepen de aantallen zieken terug. De lockdown en mondmaskerplicht werd grotendeels teruggeschroefd….

… en opnieuw meer besmettingen. In januari 1919 werd de mondmaskerplicht terug opgelegd. Talrijke burgers verzetten zich en richtten de “anti-masker-liga” op: