Na de koeien…

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

… zijn de astmapatiënten kop van jut

In een blijk van verstikkende arrogantie heeft een nieuw Brits overheidsrapport voorgesteld dat astmapatiënten hun negatieve invloed op het klimaat kunnen verkleinen door over te schakelen naar “groenere” medicijnen. De suggestie valt niet goed bij de publieke opinie.

Van de 50 miljoen voorgeschreven puffertjes in het V.K. (cijfers 2017) voor de pakweg 5 miljoen astmapatiënten, bevatten 7 op 10 hydrofluoroalkane, als aandrijfkracht om het werkbare medicijn in de longen te transporteren.

Een nieuw medisch onderzoek, uitgevoerd door de univ. van Cambridge, concludeert dat indien alle luchtwegenpatiënten zouden overschakelen naar een “groene” puffer, het klimaat even veel zou gebaat zijn als wanneer deze vegetariërs zou worden. Met in de kantlijn dat men dit niet lichtvaardig mag beslissen: eerst doktersadvies inwinnen.

De milieu-terroristische puffers zijn goed voor 4% van de broekasgassen van het NHS (National Health Services – publieke gezondheidszorg) en de experten stellen dat indien men slechts 1 op 10 van deze puffers zou vervangen door een droge poeder-variante de CO2-uitstoot met ca. 58 kiloton zou doen krimpen of – ter vergelijking – 180.000 autoritten van Londen naar Edinburgh (650km).

Per persoon zou het neerkomen op het compleet verzaken aan het eten van vlees; waarmee de Aarde 150 à 400 kg broeikasgas bespaard blijft.

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

De verontwaardigde reacties op sociale media logen er niet om: “Zullen we maar meteen gewoon stoppen met ademen?” Velen toonden hun boosheid “zieke mensen behandelen zoals multinationale bedrijven” is er vèr over! “Gaan we nu achter astmapatiënten aan om de aarde te redden?” Of: “Moet ik me nu verontschuldigen omdat ik met deze xxx longen geboren ben?”
Immers: wie zo’n puffer gebruikt, nodig heeft, nooit de deur uitgaat zonder puffer in zijn zak of handtas, die weet dat dit geen luxe hebbeding is zoals een gsm of een lippenstift. En dat overschakelen op de poedervariante, waarbij men heel diep moet inademen om de poeder in zijn longen te krijgen, niet voor de hand liggend is. Als je geen adem meer kan halen, dan kàn je gewoon niet meer de kracht opbrengen om het poeder in je longen te krijgen. Meestal blijft die ergens in je keel of in je luchtpijp zitten, wordt je ademgebrek juist groter omdat je moet hoesten. Hoesten dat weer kracht vraagt, kracht die je niet hebt omdat je luchtwegen dichtgeknepen worden.

Wereldwijd zouden 339 miljoen mensen aan astma lijden. In het V.K. noteerde men een stijging met 20% gedurende de laatste vijf jaren; 65% had kunnen voorkomen worden met de juiste behandeling. (…) Een behandeling die liefst afgeschaft wordt.

Volgens de klimaatbollebozen zijn de egoïstische astmapatiënten (ongewild?) mee verantwoordelijk voor de ondergang van de aarde.

Gelukkig krijgen de klimaatmeisjes op hun zeilboot genoeg frisse lucht…