Moeten we neurodiverente of autistische personen speciaal beschermen tegen de transwaanzin?

“We weten dat neurodiverente of autistische personen onevenredig oververtegenwoordigd zijn in de populaties met een trans-identificatie.”

“… Afgezonderd van gewone groepen leeftijdsgenoten, verlangen neurodivergente mensen nog steeds naar verbondenheid en samenhorigheid, waardoor ze eerder geneigd zijn te bezwijken voor sociale besmettingen en sektes. Zij zijn het voornaamste doelwit van de genderideologie, die helaas in onze samenleving, van alle kanten wordt aangeprezen als een magische oplossing voor eenzaamheid en het zich ongemakkelijk voelen in het eigen lichaam. Het internet en alle aspecten van entertainment verdrinken erin. Juist de mensen die pleitbezorgers van autisme zouden moeten zijn, zijn volledig in de ban van de transgenderbeweging. Het transactivisme heeft het vaak over burgerrechten en dit is vooral aantrekkelijk voor het sterke gevoel van rechtvaardigheid dat deze mensen eigen is…”

Lees meer in: Waarom wissen we neurodiversiteit uit?