Minder VSA, minder opiumteelt

Begin november verscheen het jaarlijkse wereld-drugsverslag der VN. Er werd voor toekomstige drugscrisissen gewaarschuwd daar de markt voor illegale drugs verder groeit. Maar er is ook goed nieuws. In Afghanistan zou momenteel de opiumteelt met 95% geslonken zijn.

De Taliban willen de opbrengsten doen vervangen door het toerisme aantrekkelijker te maken. Enkele indrukken:

Volgens de “Afghanistan Opium Survey 2023“ zou het opiumaanbod van 6.200 ton in het jaar 2022 naar 333 ton in het jaar 2023 geslonken zijn, wat een vermindering aan teeltgrondgebied betekent van 233.000 ha naar slechts 10.800 ha.

De drastische vermindering van de opiumteelt zou toe te schrijven zijn aan het verbod door de Talibanregering die in 2021 beloofde een einde te maken aan de teelt van papavers in het land. Uit papavers wordt opium gewonnen, wat op zijn beurt het basisproduct is van morfine en heroïne.

Afghanistan was wereldwijd de grootste producent van opium en hét centrum voor heroïneproducenten die de Europese en Aziatische markten bevoorraden. Zo lang de VSA en de NAVO in Afghanistan heersten, werden recordoogsten binnen gehaald en verkocht. Afghanistan was de grootste heroïneproducent van de wereld geworden. Nu (voorlopig?) is dat niet meer zo.

https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/November/afghanistan-opium-cultivation-in-2023-declined-95-per-cent-following-drug-ban_-new-unodc-survey.html

Opium cultivation declines by 95 per cent in Afghanistan: UN survey | UN News

Een terugblik: