Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWat is er toch mis aan het lopen bij onze “justitie”?

Vandaag lezen we als hoofdartikel in de Gazet Van Antwerpen “Meisje van 12 moet land verlaten door fouten justitie”. Enkele dagen geleden lazen we in onze media dat een zware gangster door de rechter werd vrijgelaten “wegens procedurefouten”! Een zelfde soort procedurefouten zorgden er voor dat de staat tientallen miljoenen aan witwasgelden misliep omdat de bendeleden na jaren van prederen wegens een procedurefout werden vrijgelaten! Het is toch de gewoonte dat indien iemand een fout begaat hij daarvoor moet boeten en gestraft wordt. Maar nooit horen we iets over strafmaatregelen tegen rechters die zware beroepsfouten hebben gemaakt waardoor de gemeenschap grote schade moet ondergaan.   Is het dus waar dat éénmaal men levenslang benoemd is als rechter men er mag vanuit gaan dat er U niets meer kan overkomen? Het gaat hier over een gesloten kring die blijkbaar boven de wet staat en voor niets en aan niemand enige verantwoording moet afleggen.   Het is onze mening dat dergelijke toestanden een werkelijk gevaar betekenen voor onze zogenaamde democratische instellingen.

Volgens onze mening zou het niet meer dan normaal zijn dat indien kan bewezen worden dat rechters zware blunders begaan ze er ook verantwoording zouden moeten voor afleggen.

Het feit van in een maatschappij een beschermde groep te hebben die zich niets maar dan ook niets moet aantrekken in verband met gemaakte fouten en zich bijna straffeloos de ene blunder na de andere mag veroorloven en toch steeds zeker mag zijn van een riant levenslang inkomen op kosten van de gemeenschap is naar onze mening een bedreiging voor onze toekomst.

Dat iedere Belg niet gelijk is voor de wet weten we reeds lang. Maar de talrijke en recente zware beroepsfouten van rechters beginnen nu toch de spuigaten uit te lopen. Zou het niet normaal zijn dat voor dergelijke belangrijke posten b.v. om de drie jaar een commissie van specialisten een evaluatie zou maken over wat werd gepresteerd? Ook rechters zijn mensen en er is geen enkele reden om ze als een soort ongenaakbare goden te blijven beschouwen en dit tot groot nadeel van onze samenleving!

Men zegge het voort.

Freddy Van Gaever – 22.02.2013