Men zegge het voort

Aankondiging FreddyOnze “leiders” houden alleen rekening met de kiezers enkele dagen voor de verkiezingen!

Het is bijna niet meer te geloven wat er de laatste weken allemaal in dit apenland is gebeurd. Alle zogenaamde “leiders” gaande van het Staatshoofd via de Ministers tot de beroepsparlementairen blijken het duidelijk te willen maken dat de bevolking of de kiezers van geen enkele waarde zijn en ze er daarom geen enkele rekening hoeven mee te houden.
Totaal straffeloos en zonder de minste scrupules menen ze het recht te hebben om steeds meer geld van de kiezers af te pakken zonder daarbij de minste rekenschap te willen geven.

Wat vernamen we de voorbije weken van onze “leiders”?

Ons land is nog steeds een Koninkrijk onder de leiding van “sire” Albert II. Onze “sire” laat nu aan de bevolking weten dat hij zijn vermeende dochter Delphine niet wil erkennen! Wat is dit nu voor totale onzin? Als barones Sybille de Selys Longchamps zou gaan vertellen dat de vader van haar dochter Freddy Van Gaever is dan zou ik dat niet alleen ontkennen maar haar bovendien wegens laster voor de rechtbank slepen en dankzij de medische mogelijkheden van het ogenblik, via een DNA-staal, duidelijk laten maken dat ze liegt. Zo simpel is dat.

Waarom moet er een vetbetaalde advokaat, die er destijds ook niet bij was en dus van toeten noch blazen weet, worden bijgehaald die nu gaat trachten te bewijzen dat onze “sire” NIET de biologische vader van Delphine is? Waarom slaat deze blijkbaar idiote man onmiddellijk zijn eigen ruiten in door te verklaren dat “sire” in geen enkel geval een DNA-staal zal afleveren? Ik voel me ongelukkig bij de gedachte dat ik mijn hele leven mee heb moeten betalen om het “sire” mogelijk te maken een financieel zorgeloos (liederlijk) leven te leiden en nu moet vaststellen dat “sire” zelfs de moed niet heeft om de waarheid te vertellen en alle bewijzen terzake onmogelijk wil maken. Wat kan een man bezielen om zich zo stuntelig te gedragen? Via de recente persartikelen over de vader en andere grootouders van onze “sire” blijkt het trouwens dat het verwekken van bastaarden een familie-eigenschap was. Op de duur zou men gaan denken dat Koning Boudewijn een volslagen idioot was omdat hij steeds trouw bij zijn Fabiola is gebleven. Meer dan ooit ben ik nu een felle voorstander geworden om heel dat middeleeuwse circus, met het daarbij horende kostenplaatje, totaal en zo snel mogelijk af te schaffen.

Maar ook de andere beroepspolitiekers hebben me de laatste weken sterk ontgoocheld. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ze bijna allemaal akkoord waren om in deze crisistijden de toelagen voor hun eigen politieke partijen nog eens met méér dan 8 miljoen Euro te verhogen! Men kan moeilijk op een meer duidelijke wijze de kiezers in het gezicht spuwen. Enkele dagen later bewijzen deze heren voor de zoveelste maal dat ze overtuigd zijn dat de kiezers al hun strapatsen over enkele weken zullen vergeten zijn en voor de zoveelste maal opnieuw voor hen zullen stemmen. Daarom sloegen ze honderden bekwame managers uit onze vrije economie in het aangezicht door allerlei overbetaalde topbenoemingen door te voeren en deze plaatsen alleen voor te behouden voor hun vaste politieke vrienden. Dat daarbij nog gigantische opzegvergoedingen zouden worden uitbetaald aan personen die onmiddellijk een nieuwe topfunctie kregen is alleen het zoveelste bewijs dat ons land de corruptiegrens reeds lang heeft overschreden.

We bidden alle goden opdat de kiezers bij de volgende verkiezingen, en voor de eerste maal in generaties, al deze huichelaars naar huis zouden sturen. Dat ze nu eens de kans geven aan kandidaten die reeds jaren, door een zogenaamd cordon, werden uitgesloten door deze bende die véél meer gelijkenis vertoont met de maffia dan met correct zakendoen.

Dit is onze mening en daarom schrijven we

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever