Men zegge het voort

Aankondiging FreddyBlijven we dit slikken?

De socialistische beroepspolitiekers samen met de lakse CD&V zijn de hoofdschuldigen van de steeds maar grotere verloedering van onze overheidsfinancien gedurende de laatste generatie. Van alles beloven met het geld van anderen is niet zo moeilijk maar weinig moedig. Neem nu als voorbeeld het OCMW van Antwerpen.

Gedurende vele jaren hebben onze ouders en grootouders er voor gezorgd dat het OCMW over flink wat centen kan beschikken om de armsten onder ons te helpen en te laten verzorgen. We schrijven wel “onder ons”!  Het was zeker niet de bedoeling van onze voorouders om de door hen ter beschikking gestelde spaarcenten te gaan uitdelen aan onbekenden die naar onze streken zouden afzakken. Maar dit is nu juist wat een hoop onverantwoorde beroepspolitiekers gedurende de laatste jaren hebben in de hand gewerkt.

Onze haren rijzen ten berge wanneer we vernemen wat er met dit OCMW aan het gebeuren is. De tekorten die opnieuw door de belastingbetalers van de Stad moeten opgehoest worden nemen jaar na jaar toe en zullen volgens de diensten van de Inspectie van Financiën ongeveer 20 miljoen euro bedragen voor dit jaar. Een klein miljard Belgische toeters !!!!

Maar het is hallucinant wanneer men moet vaststellen dat er enkele jaren geleden(2010) reeds 58% ging naar NIET-BELGEN en dit cijfer maar steeds blijft oplopen. Dit jaar zou reeds 2/3 gaan naar vreemdelingen en daarbij zijn dan de genaturaliseerde Belgen nog niet bijgerekend zodat men mag aannemen dat er van al dat geld nu 85 tot 90 procent wordt uitgedeeld aan vreemdelingen!!

Meer hoeven we daar niet aan toe te voegen. We zijn er van overtuigd dat indien onze ouders en grootouders dit zouden geweten hebben ze waarschijnlijk beslist hadden om zelf van hun centen te profiteren.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever