Meer dan 2 miljoen uitgereikte visa

Visa-Hinweisschild in der deutschen Botschaft in Tripolis, Libyen Foto: picture alliance / ZBIn 2013 verleende Duitsland voor het eerst meer dan 2 miljoen visa voor het eigen grondgebied en de Schengenruimte.

2.084.000 visa, een stijging met 128.000 stuks of 6.5%.
De meeste aanvragen kwamen van Russische staatsburgers, 488.095, gevolgd door de Chinesen, 312.191 en de Turken, 209.985. Ca. 180.000 aanvragen werden geweigerd, d.i. 8.55%, een lichte stijging t.o.v. het voorgaande jaar met 6.62%.

De Linkse partij vindt die tendens uitermate zorgwekkend. Duitsland is véél te streng. Vooral in vergelijking met de andere EU-lidstaten.
De visastijging wordt verklaard door nieuwe uitreikvestigingen in Rusland, Turkije, Sri Lanka, Oekraïne, Zuid-Afrika, Indië en Libië. De weigeringscijfers zijn zeer verchillend: van 2.6% in Rusland tot 49.5% in Guinea.

Gelukkig zullen de cijfers weer gaan dalen.  Zodra Turkije de door de EU beloofde visumvrijheid gekregen heeft.

Junge Freiheit