Magritte’s pijp verkondigde na 700 jaar dezelfde wijsheid als Aquino’s appel

“…De realiteit aan het eigen wereldbeeld willen aanpassen, is echter niet zonder gevaar en heeft in het verleden reeds veel leed veroorzaakt. Het is echter wel de hoofdreden waarom men vandaag wil geloven dat de mens iets anders kan zijn of worden dan wat door de biologie – de realiteit – is vastgelegd. Het wegvallen en de afbraak van de religieuze, culturele en sociale ijkpunten in het Westen, maakt dat de gedesoriënteerde burgers vandaag veel sneller gemanipuleerd en misleid kunnen worden… “

Lees: Gendertheorie is pseudowetenschappelijk