Het Communautair Alfabet

Vennootschapsbelasting

Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) droegen de Vlaamse bedrijven gemiddeld per Vlaming 1.388,73 euro af aan de staatskas.

De Waalse bedrijven daarentegen konden in dat verband slechts 660,11 euro per Waal bijdragen aan de staatsfinanciën.

Bron: Het Communautair Alfabet, Barbara Pas