Magnette’s fata morgana

Gerelateerde afbeelding

‘Het plan van Paul Magnette past bij de grote macro-economische fundamenten van België zoals een hulpbisschop bij een bordeel.’

Leo Neels doorprikt de luchtbel van Magnette. Een vroege nieuwjaarsbrief met vrome wensen, waarvan er zo goed al geen in werkelijkheid kunnen omgezet worden.

Paul Magnette heeft een schitterende nota geschreven voor een ander land. Een land met goed bestuur, fors opgebouwde reserves, en bestuurders die projectmatig denken. Het plan-Magnette past bij de grote macro-economische fundamenten van België zoals een hulpbisschop bij een bordeel. De gespreksnota van de informateur is wensdenken, en formuleert doelstellingen die haaks staan op de zieke macro-economische fundamenten. Zijn ambitie is die van een tweedeklasser die de Champions League willen winnen. Kortom, een recept voor verdere achteruitgang.

  • Volledige tewerkstelling is een nobel doel, maar…
  • De groene economie is een mooi doel, maar…
  • Hogere pensioenbijdragen, en kortere arbeidsduur zijn, in het licht van de tekorten in de sociale zekerheid, vrome wensen waarvoor er geen middelen zijn…
  • Goede migratie kan een stukje onze activeringsgraad verhogen, maar dat vergt een uitgewerkt plan van selectieve immigratie, en – eindelijk – een degelijk plan om ongewenste immigratie te blokkeren,…
  • Justitie en veiligheid moeten meer geld hebben. Welk geld?…
  • En een meer efficiënte staat. Dat zal wel. Men moet beleefd blijven, maar…

Lees “Een schitterende nota voor een ander land”

Ter duiding over Leo Neels: