Maak uw borst maar al nat!

De Staat zal opnieuw in uw portemonnee zitten!

Volgens EY moet de Belgische regering dringend de huidige belastingmechanismen herzien. Ze moet anticiperen op de situatie, anders dreigt ze laattijdige noodmaatregelen te moeten nemen die niet stroken met een duurzaam mobiliteitsbeleidWe hebben dit al gezien in Wallonië met de hervorming van de belasting op inverkeerstelling die, om een begrotingsevenwicht te garanderen, veel te ver ging in het belasten van bijvoorbeeld elektrische auto’s.

EY wijst er ook op dat de daling van de belastinginkomsten uit brandstof snel de kwestie van de kilometerheffing opnieuw ter sprake zal brengen. Deze oplossing wordt ondersteund door beide studies, die aangeven dat dit waarschijnlijk het meest geloofwaardige alternatief is om in te voeren.

Verneem meer over de te verwachten aanslag op uw geld: Belgische overheid dreigt miljarden euro’s te verliezen door elektrische auto – Business AM