Leidt de lijst met onuitgenodigde gasten tot een compleet fiasco?

De VSA willen van 6 tot 10 juni een samenkomst organiseren van heel Noord-, Midden- en Zuid-Amerika – kortom: the America’s – in Los Angeles. Er is echter een grote “maar”… sommige landen worden niet uitgenodigd. Bidens Democraten verkiezen een top zonder dissonanten. Alléén hun eigen vriendjes mogen erbij zijn – de andere mogen niet meespelen. De VSA bepalen immers welke regeringen volgens de hoge waarden en normen der VSA hun resp. volkeren vertegenwoordigen, ongeacht het feit dat deze wettelijk verkozen werden.

Nochtans klinkt het bijna als een politiek credo, met bijhorende wierookdampen:

“Throughout, the United States has demonstrated, and will continue to demonstrate, our commitment to an inclusive process that incorporates input from people and institutions that represent the immense diversity of our hemisphere, and includes indigenous and other historically marginalized voices.”

“Doorheen de geschiedenis hebben de VSA hun betrokkenheid aangetoond, en zullen dit blijven aantonen, voor een inclusiviteitsproces die de inzet van de bevolking en instellingen (regeringen) inhoudt en die de immens-grote diversiteit van onze hemisfeer vertegenwoordigt, en die de inheemse en historisch uitgesloten stemmen omvat.”

https://www.state.gov/summit-of-the-americas-about/

Einde april maakte Cuba bekend dat het niet uitgenodigd werd bij de voorbereidingen en noemde het een “historische achteruitgang” door de VSA regering. Ook Venezuela en Nicaragua zijn de spreekwoordelijke zwarte schapen.

Sindsdien lieten de presidenten van Mexico, Honduras, Bolivië, Guatemala e.a. weten dat ze niet aan de “Build Back Better” samenkomst, die n.b. de “cohesie” en samenwerking had moeten aanzwengelen, zouden deelnemen als niet àlle landen van dit Midden- en Zuid-Amerika zouden uitgenodigd, resp. aanwezig mogen zijn. En de president van Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez verklaarde donderdag verleden week dat hij sowieso niet zou komen, of hij een uitnodiging ontvangt of niet.

Een aantal Congressleden zagen de bui hangen, schreven een brief aan Biden, waarbij ze aandrongen geen enkel land uit te sluiten.

https://www.telesurenglish.net/news/CARICOM-Urges-Summit-of-the-Americas-to-Be-Inclusive-20220526-0005.html

https://www.nbcnews.com/now/video/world-leaders-consider-boycotting-summit-of-the-americas-140835909934

https://www.telesurenglish.net/news/US-Lawmakers-Urge-Biden-for-Inclusive-Summit-of-the-Americas-20220528-0001.html