“Laat ze rijk zijn, laat ze kaal…”

Vooral kaal. U herkent hierin Guido Gezelle’s:

Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal;
God gaf elk land de zijne,
en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal:
ze is Vlaams, en ze is de mijne!
Ze is Vlaams, en die het Vlaams veracht,
de taal van dien verdwijne,
verdwijn’ hem, met de sprekerskracht:
ze is Vlaams, en ze is de mijne!

Wijlen Stijn De Paepe destijds over uitholling taalonderwijs. Nederlands als inhoudsloos vak: wie is verantwoordelijk?

Sinds 1993 waarschuwen we al in Onderwijskrant en elders voor de uitholling van het taalonderwijs – Raf Feys

Stijn De Paepe:

“Onze studenten kunnen nu niet meer spellen, omdat ze geen inzicht meer hebben in taal – wat is het onderwerp, wat is het werkwoord en wat is het verband tussen de twee? … Ik geef nu zelf les in een hogeschool (lerarenopleiding), en merk dat de strijd om het behoud van de taal alsmaar feller wordt. …De status van het geprokene en geschrevene gaat erop achteruit , bij veel taalgebruikers. … Er is een ondergrens. Als je naar iemand luistert en je begint te’ letten op alles behalve de inhoud, dan zit je met een probleem “

De Paepe betreurt in dit verband ook de overtrokken aandacht voor STEM, burgerschap, ondernemerschap ..”dat soort nieuwlichterij waarvoor lesuren Nederlands worden opgeofferd, onder het mom ‘iedereen spreekt Nederlands, dus dat zullen de leerlingen elders wel oppikken. ‘

Dat is natuurlijk compleet fout.

De Paepe wijst jammer genoeg niet op de belangrijkste verantwoordelijken voor de uitholling van het taalonderwijs – als de opstellers van de eindtermen en de leerplannen. Dat waren/zijn ook grotendeels neerlandici, het Leuvens taalcentrum van prof. Kris Van den Branden dat systematisch onderwijs van woordenschat, spelling, grammatica … overbodig vindt, dat spelling & grammatica niet belangrijk vindt, dat enkel nog normaal-functioneel & communicatief taalgebruik belangrijk is.—

Raf Feys, 2 maart 2022<https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2783860951910780&id=100008607070191>