Laat maar komen, zegt de EU! (2)

EUSSRVolgens de grootkalief Erdogan is de vrees voor een overrompeling door zijn Turkse landgenoten van de EU-lidstaten compleet ongegrond, want – zo stelt hij – zijn land doet het zo goed dat er een omgekeerde migratiebeweging richting Turkije aan de gang is.

Nochtans geven de officiële cijfers van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een ander beeld.  Het aantal visumaanvragen nam jaar na jaar toe.

In 2010 vroegen zo’n 160.000 Turken een visum aan. 

In 2012 was hun aantal tot 190.000 gestegen.

We durven niet voorspellen hoeveel er met pak en zak én een lege portefeuille richting westen zullen trekken.  En dat ze hun reisbestemming niet tot Duitsland zullen beperken ligt in de lijn van de verwachtingen.

FT

Junge Freiheit