“Italiaans gezin dubbel zo rijk als Duits gezin”

Het rapport dat de Bundesbank liever geheim houdt: ‘Italiaans gezin dubbel zo rijk als Duits gezin’

De Duitse Bundesbank houdt een explosief rapport over de verdeling van rijkdom in Europa in het algemeen en Duitsland in het bijzonder geheim. Daar is een goede reden voor, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Uit het rapport blijkt namelijk dat burgers in crisislanden gemiddeld rijker zijn dan in Duitsland. Dat is te wijten aan de ongelijke verdeling van de rijkdom in Duitsland.

Twee landen – Oostenrijk en Italië – hebben de resultaten wel bekendgemaakt. Het Oostenrijkse rapport (.pdf van 20 blz.) leert dat de rijkste 5% Oostenrijkers bijna de helft van alle Oostenrijkse rijkdom bezitten en dat hun gemiddeld fortuin 1,7 miljoen euro bedraagt. De armste 50% bezit minder dan 4% van ‘s lands rijkdom. Zij bezitten gemiddeld 11.000 euro, meestal in de vorm van een wagen en wat spaargeld. 10% bezit minder dan 1.000 euro.

De Duitse cijfers zijn gelijkaardig, maar wat vooral opvalt is dat de rijkdom van de Duitse gezinnen de voorbije jaren stagneert, omdat Duitsers zich blauw betalen aan allerhande belastingen om Europa te redden.

En nu komt het. Het Italiaanse rapport (.pdf van 142 blz.) geeft aan dat het gemiddelde Italiaans gezin meer geld heeft dan in een gezin in financiëel gezonde landen, waar overheden de overheidstekorten wel onder controle hebben gehouden.

De rijkdom van een gemiddeld Italiaans gezin steeg sinds 1991 met 56%. Tussen 2008 en 2010 steeg het – ondanks de crisis – met 5% per jaar. Bezit een Italiaans gezin gemiddeld 163.875 euro, dan bezit een Duits gezin minder dan de helft daarvan – zo’n 76.000 euro.

‘Politiek te explosief’, zegt een lid van de Bundesbank tegen de Frankfurter Allgemeine.

De bereidwilligheid van de Duitsers om hogere belastingen te betalen heeft de voorbije jaren de rijkdom bij de gezinnen weggehaald om het naar het overheidsniveau te transfereren. In Italië is exact het omgekeerde gebeurd: de Italianen hebben zich aan hun rijkdom vastgeklampt ten nadele van de overheidsfinanciën.

Andere studies kwamen tot soortgelijke conclusies, maar nooit zo geharmoniseerd, zo makkelijk te ontleden, op zulke schaal en met zo veel detail.

De kans bestaat dat de als een citroen uitgeperste Duitse belastingbetaler straks ook nog eens moeten opdraaien voor de Italiaanse schulden, terwijl Italianen tweemaal zo rijk zijn als de Duitsers.

Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Arbeid geeft toe dat men de oorspronkelijke versie van de studie op vraag van de federale regering heeft aangepast, maar noemt dit een “volledig normaal proces” om ervoor te zorgen dat de regering “met één stem spreekt”. Ook dit wekt nu een storm van protest op bij onze oosterburen.

Mocht dit rapport ooit het daglicht zien, dan zullen de statistici van de Bundesbank proberen uit te leggen dat er veel verschil is tussen beide landen. Ze zullen zeggen dat gezinnen rijker zijn in landen waar die gezinnen eigenaar zijn van het huis waarin ze wonen. In landen waar huren populair is – zoals in Duitsland – is een groot gedeelte van het vastgoed in handen van de staat die het gesubsidiëerd doorverhuurt. Daarom is de rijkdom in handen van allen…

Want de ‘bailout saga’ moet doorgaan en het feit dat Duitsers zich niet kunnen veroorloven op te draaien voor hun rijkere buren mag de glorieuze saga van de euro niet dwarsbomen…, besluit Wolf Richter.

Met dank aan Wim Peeters voor de tip

Bron: http://www.express.be/business/nl/economy/het-rapport-dat-de-bundesbank-liever-geheim-houdt-italiaans-gezin-dubbel-zo-rijk-als-duits-gezin/187545.htm

1 gedachte op ““Italiaans gezin dubbel zo rijk als Duits gezin”

  1. Getallen zijn gemaakt om ermee te spelen, en, althans volgens de media, ZOU iedere (!!!) belg… 150.000 Euro bezitten.
    Degene die zùlke absurditeiten verkondigd heeft, is vergeten om de “Honoré-gepluimden” erbij te rekenen.

Reacties zijn gesloten.