Iran niet onder de indruk door Amerikaanse dreigementen of sancties


Iran heeft geen haast meer om een nucleair akkoord met de VS te sluiten. Het is geen centimeter van zijn positie afgeweken.
Het is onduidelijk of het de regering van voormalig president Donald Trump is die Iran tot onverzettelijkheid heeft gedreven, of dat alle Amerikaanse regeringen echt het doel nastreven om de Islamitische Republiek koste wat kost onder Amerikaanse hegemonie te brengen.

Wat zeker is, is dat zittend president Joe Biden niet wil terugkeren naar het akkoord van 2015 dat president Barack Obama heeft ondertekend. President Biden wil niet alle sancties opheffen die zijn voorganger Trump aan Iran heeft opgelegd en weigert daarom akkoord te gaan met de nucleaire deal voordat hij het advies en de goedkeuring van het Congres heeft gekregen – wat betekent dat de deal afhankelijk blijft van de stem van een toekomstige Amerikaanse president. Wil Iran een korte periode van economisch herstel doormaken en zal het daarom zijn eisen verminderen? Verwacht ze de goodwill van de volgende Amerikaanse president in 2024? Of zal Iran rigide blijven in zijn huidige houding en zich houden aan de gestelde voorwaarden?…

… Maar wat hebben de VS gedaan om tegemoet te komen aan het pragmatisme van de Iraanse leiders? Het aantal sancties dat zich sinds 1979 tegen de “Islamitische Republiek” heeft opgehoopt, is meer dan 1600-1750. Deze sancties zouden de economie van elk land ter wereld hebben vernietigd. Maar Iran is op miraculeuze wijze nog steeds op de been. Bijgevolg verwierpen de VS de kansen die werden geboden door de Iraanse pragmatisten 40 jaar aan de macht te houden, hetzij omdat het hen niet kon schelen wie Iran regeerde en het land in recessie wilde drijven, hetzij omdat ze opzettelijk het Iraanse pragmatisme negeerden omdat het onverenigbaar is met het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten….

… President Biden, die zes maanden geleden aantrad en geen van de strenge sancties van Trump en zijn voorgangers ophief, heeft dezelfde weg gevolgd en is niet bereid om zich aan de oorspronkelijke nucleaire deal te houden. Integendeel, de regering-Biden zegt terug te willen naar een “nucleaire deal” en niet naar de nucleaire deal die in 2015 werd ondertekend. Het wil niet alle sancties van Trump opheffen, maar meer dan 500 tot 600 sancties handhaven en wil vooralsnog niet eens een uitwisseling van gevangenen die door beide partijen worden vastgehouden tijdens de nucleaire onderhandelingen….

Lees: De VS hebben alle pragmatische Iraanse regeringen aangevallen: komt er nog een nucleair akkoord? Auteur: Elijah Magnier

Bron: Altworld & https://katehon.com/en/news/us-has-attacked-all-pragmatic-iranian-governments-no-nuclear-deal-soon