Investeert u ook in “het project van de eeuw?”

Nadat Marokko de illegalen op zijn grondgebied wil regulariseren, moet er uiteraard een oplossing gevonden worden om hen zo vlug mogelijk te doen afvloeien.

Het probleem ligt bij de transportmogelijkheden.  Verstopt in koffers van auto’s lukt het slechts af en toe en sinds er bij Malta en Lampedusa onverlaten door hun gespartel  in verboden zwemzones de overzet via bootjes in kwaad daglicht gebracht hebben, moet er voor een oplossing geopteerd worden die niet alleen sneller en veiliger werkt, maar bovendien door derden kan betaald worden.

Wat kan er nu handiger zijn dan een rechtstreekse verbinding tussen Marokko en het Europese vasteland, die niet door meteorologische omstandigheden in het gedrang kan komen? Een continue doorstroming van het zuiden naar het noorden.
De onderminister van Verkeer nam vorige week deel aan een Euro-Mediterrane conferentie in Brussel. Hij vertelde aan persbureau MAP dat de Marokkaanse regering aan zijn Europese partners een “technisch uitvoerbaar” plan wil voorstellen. Dat zou binnen de drie jaar gebeuren, de tijd om investeerders te zoeken en buurlanden te overtuigen van het nut van een onderzeese tunnel.

Marokko geeft onderzeese tunnel naar Spanje niet opNajib Boulif oordeelt dat “de onderzeese tunnel die Marokko en Spanje moet verbinden, het project van de eeuw is. Landen in de regio moeten het serieus overwegen en het bovenaan de Mediterrane agenda noteren”.

De tunnel zou 38,7 km lang zijn met spoor-, vlucht- en servicebuizen. Ruim 27,7 km zou op 100 meter diepte in de Middellandse Zee worden gebouwd.

Een uitgelezen kans voor de EU, de ECB, het IMF, de nationale regeringen en gesubsidieerde banken om aan een plan mee te werken, dat zowel de immigratie bevordert als de reisrisico’s der deelnemers tot een minimum herleidt. Of een kans voor u: uw investering wordt met absolute zekerheid verrijkt.

FT

Met dank aan Marnix voor de tip.

Bladna.nl