In de politiek is liegen heel gewoon

Zoals Hillary Rodham, de bedrogen eega van liegende president Clinton, die als buitenlandminister der exceptionele VSA naar Irak trok en als een quasi GI-Jane daar landde, onder het vuur van scherpschieters, de geplande welkomceremonie ging niet door, in de plaats daarvan haastte zij en haar gevolg zich, diep gebukt naar de wachtende auto’s. Hillary gaf later toe dat zij zich verkeerd uitgedrukt had.

Vervolgens toont Tulsi Gabbard de beelden zonder spervuur, zonder gevaar en zij stelt dat “liegen bij politici heel gewoon is”, in alle partijen.

Zoals George Santos (Rep.) die zijn c.v. een beetje opsmukte en op Tulsi’s vraag of hij zich niet schaamt antwoordt hij door de bal in het kamp van Biden te leggen. Alsof hij wil zeggen dat als Biden mag liegen, dan mag hij dat ook.

Politici en schaamte volgen niet de wet van de communicerende vaten.