In de brievenbus

MM900285281[1]WAAR STAAN WE MET LIEFKESHOEKTUNNEL?

Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement voorstel van resolutie in om Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken

Jan Penris: “Tolvrije Liefkenshoek zal grote positieve effecten hebben op de verkeersintensiteit op de ring, de files, de verkeersveiligheid, de concurrentiepositie van de haven en onze economie in het algemeen.”

Jan vertelt hierbij geen nieuws. Dat weten zelfs CD&V, N-VA en SPa in het Vlaamse Parlement. Laatst werd een gelijkaardig voorstel door de stad Beveren aan de Vlaamse regering gestuurd. In dovenmansoren gevallen, lijkt het. Nochtans hadden alle partijen in Beveren het voorstel goedgekeurd . Het bewijst dat de mobiliteit niet alleen in en rond Antwerpen een serieus probleem is, maar in de ganse wijde omgeving.

Nochtans met een minimum aan financiële kosten kan het probleem voor een groot stuk opgelost worden. Tal van verenigingen én het Vlaams Belang hebben er al meer dan eens de nadruk opgelegd. De Vlaamse regering kijkt de andere kant op.

Het openbaar vervoer, dat in steden als Londen, Parijs… het probleem van de mobiliteit grotendeels opvangt, laat het in dit land schromelijk afweten. Een reden temeer om waar het kan , alles in het werk te stellen om aan het Antwerps probleem een oplossing te bieden.

En dat kan, zoals algemeen wordt gevraagd, met een tolvrije Liefkeshoektunnel.

Ik durf er gerust de verbinding tussen de E 17 en de tunnel aan koppelen. Voor mijn part hoeft het geen tijdelijke, maar een definitieve oplossing te zijn.

Wie dat niet als oplossing wil zien, heeft andere en duistere redenen. En naar we al verscheidene malen konden lezen heeft het te maken met de kontrakten die BAM al zou afgesloten hebben met de bouwwerken Noriant. Er hangt bij niet-uitvoering van het projekt zoals deze firma heeft ingediend, een enorme schade-eis boven het hoofd van BAM (Vlaamse regering). Vandaar …alles, incluis Liefkeshoektunnel, op de lange baan. De economie is de dupe.

Zoals de zaken er nu voor staan, met een Vlaamse regering die doet alsof haar neus bloedt bij het indienen van voorstel om de Liefkeshoektunnel tolvrij te maken, zou men haast moeten gaan denken dat er in duistere kamertjes akkoorden zijn gesloten die het daglicht niet verdragen.

Een burgemeestervan een stad als Antwerpen, met name Bart Dewever, zou toch normalieter met zijn coalitie de eerste moeten zijn om zo’n voorstel in te dienen, denk ik dan. Wanneer in en rond zijn stad de uren stilstand voor de economie al niet meer te tellen zijn, wanneer de lucht als nergens anders wordt bezoedeld door stilstaand verkeer, dan dringen maatregelen zich toch op? Ja toch?

De vlieg

http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/christian-leysen-heeft-noriant-een-geheime-deal-gesloten-met-de-vlaamse-regering/article-4000177638841.htm

1 gedachte op “In de brievenbus

 1. Omdat het voorstel van het VB komt zal het sowieso afgeschoten worden. Het zou logisch zijn dat BDW, als burgemeester van Antwerpen, er zijn schouders zou onder zetten maar in deze vertrouw ik hem zo min als PJ. Waarom de verschillende beleidsmakers niet eens bestoken met een ernstige petitie ?

Reacties zijn gesloten.