Hop naar la rupette 1,2,3,4,5,…….

Nieuwe belastingen en belastingverhogingen ingevoerd door de regering Di Rupo de voorbije jaren.

Invoering van de Fairness taks

Eenmalige belasting op aanvullende individuele pensioentoezeggingen 1,75 %

Belasting op meerwaarden op aandelen in vennootschap

Miserietaks: verdeelrecht (registratierecht ) is van 1 % naar 2,5 % gegaan

Vast recht inzake registratierechten is verdubbeld

Daling percentages voor investeringsaftrek met één punt

Likwidatiebonus belasting van 10 % naar 25 %

Centraal aanspreekpunt bankgegevens rekeningen met zicht op vermogensbelasting

Roerende voorheffing op interesten van 15 % naar 25 %

Afschaffing van de verminderde roerende voorheffing op dividenden van VVPR aandelen: van 15 % naar 25 %

Schrapping vrijstellingsregeling ontslagvergoedingen ten belope van 850,00€

Verlaging maximumbedrag aftrekbare dienstencheques

Opheffing bankgeheim
Zware en onnodig complexe belasting op privé-gebruik bedrijfswagens die niets opgebracht heeft en vooral Vlaanderen geraakt heeft

Zware belasting op voordelen alle aard woning

Wyninckxbijdrage op stortingen groepsverzekering

Heksenjacht met aanslag geheime commissielonen

Invoering BTW op erelonen advocaten en notarissen

Inperking belastingvermindering energiebesparende uitgaven : enkel nog isolatie van daken aftrekbaar, geen aftrek meer voor vernieuwde verwarmingsketels, dubbele beglazing, zonnepanelen

Vermindering van de belastingvermindering voor giften (max 45 %)

Bijkomende heffing van 4 % op bepaalde roerende inkomsten

Aftrek voor kinderopvang wordt vervangen door belastingvermindering (nadelig)

Afschaffing van de BTW vermindering tot 6 % op de eerste schijf van 50.000 € bij nieuwbouw

Pensioensparen: vroeger tss 30en40%, nu vlak tarief 30%; terwijl taxatie nog steeds op fictief inkomen van 4,75% per jaar (terwijl rente gedaald is)

Vermindering beroepskosten bedrijfsleider: voor aanslagjaar 2010: 5% tot 3.590,00 maximum ; voor aanslagjaar 2011 nog slechts 3% tot maximum 2.150,00 terwijl alle voordelen veel zwaarder belast wordt

Thin cap: 1/7 werd 1/5 voor tussengroepleningen

Notionele intrestaftrek: daling (inperking tot 3% maximum + niet meer overdraagbaar).
Btw op televisie: van 12 % naar 21%

Korting op aankoop milieuvriendelijke wagen afgeschaft

Taks levensverzekeringspolissen van 1,1% naar 2%

Daling van bedrag voor contante betalingen.
Verdubbeling niet-proportionele btw-boetes

Een belasting op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of nominatieve aandelen

17% van het voordeel alle aard van de bedrijfswagens wordt nog eens extra belast in de vennootschap

Dienstencheques: maximumbedrag verlaagd van 2.720,00 € naar 1.380,00 € per persoon. De kostprijs van de dienstencheque is eveneens verhoogd van 8,5 € naar 9 € voor de eerste 400 cheques en van 9,5 € naar 10 € voor de volgende 100. In 2009 kostte een dienstencheque nog maar 7,5 €.

Beurstaks wordt verhoogd met 30 %

Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen ondergaan een solidariteitsheffing van 13,07 % plus de 33 % werkgeversbijdragen die eerst voorzien waren.

Wat U zeker ook nog MOET weten is dat door de regering een volledig vermogenskadaster werd ingevoerd en dat dit met Di Rupo II zeker zal leiden tot een vermogensbelasting.
250 miljard op de Belgische – vooral Vlaamse spaarrekeningen.
Welke big spender droomt er niet van dat geld of een deel er van te mogen uitdelen aan zijn/haar kiespubliek?

4 gedachten over “Hop naar la rupette 1,2,3,4,5,…….

 1. Dit alles werd goedgekeurd door politieke meerderheden verkozen door een meerderheid van de bevolking, ook in Vlaanderen. Op 25 mei 2014 werd dit opnieuw goedgekeurd door 95% van de bevolking in Vlaanderen. Met bevolking bedoel ik “klootjesvolk en nuttige idioten” die gestemd hebben voor hun ondergang. Met zuiver politieke motieven is dit niet meer verklaarbaar. Het kan dan ook niet anders dat we hier uiteindelijk in het domein van de psychopathologie zitten, waar de psychiater actief is. Hierbij komt dan ook nog een genetische belasting, het eeuwenlang “kruipen” laat immers ook zuiver lichamelijk zijn sporen na. Spijtig voor de laatste 5%, die moedig weerstand bieden, maar een dergelijk “soort” verdient dan ook niet beter dan op alle mogelijke manieren geplunderd, vernederd en geterroriseerd te worden, om dan uiteindelijk ten onder te gaan.
  Voor dit dergelijke” soort” heeft één van mijn grootvaders in WOI , 4 jaar in de loopgraven gezeten, in het bloed, de modder en de str…!!!.
  De ondergang van het “Avondland” is definitief ingezet.

 2. Dit is duidelijk de overwinning van de media. Het gericht manipuleren van hun kijkers en lezers heeft tot dit resultaat geleid. Mocht er in de toekomst toch iemand komen klagen over zijn levensstandaard kan ik er hem steeds op wijzen dat hij hiervoor gekozen heeft.

 3. Dat valt nog mee . Gedreven door onze Christelijke naastenliefde mogen onze bruine broeders en broedsters en alle andere vreemde OCMW behoeftigen niets te kort komen . Dat kost natuurlijk veel geld en dat geld moet ergens vandaan komen . Wij zijn als geplukte kiekens en eens de pluimen weg hangen ze ons gewoon aan het braadspit , zodat ze ons verder kunnen consumeren .

 4. Dat van die slaafse onderdanige kruiperigheid zou wel kunnen kloppen, heb dat al eens ergens vermeld gezien.
  Vlaanderen is eigenlijk nog niet zo lang geleden en ook sinds ongeveer de middeleeuwen ±ononderbroken en of heel lang bezet en onderworpen of ‘gedomestikeerd’ geweest door vreemde mogendheden als Spanje, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en ‘last but not least’ Duitsland natuurlijk!
  De Franse bezettingen waren wel de ergste volgens historici en die hebben ook het meest ingegrepen in onze meelopers- en onderbewuste Vlaamse ‘psyche’ (+Boerenkrijg..) en geleid tot een totaal gebrek aan minimale en essentiële Vlaamse fierheid. Nog erger: dat fierheidsgevoel wordt zelfs terechtgewezen en ‘verketterd’ vanuit een bepaalde hoek dan…
  Eigenlijk doen de media er alles aan om de zogezegde ‘volksverheffing’ van Vlaanderen te vernietigen op een slinkse wijze waarschijnlijk gestuurd van hogerhand. Maar voetbalfans en wielerfans en sportfans algemeen bvb dat wordt wel gepromoot tot in het belachelijke toe, mij niet gelaten hoor, elk zijn heg en meug! Zie toch eens die toch gigantische kosten en energie voor dat WK in ‘Brazil’ en die dikke sportbijlagen in de kranten, als dat niet tèveel van het goede is! Ze doen maar hoor.
  En een minister van onderwijs, wil of wilde echt het Vlaamse onderwijs in Antwerpen naar beneden bijstellen godbetert! ASO veel te moeilijk voor al die ‘nieuwe meestal nl-onkundige belgskes’ en dus moeten de Vlaamse jongens maar de dupe zijn zeker en zich tevreden met een totaal ondermaats onderwijspakketje. Hopelijk gaat dat toch wereldvreemd zeg maar stomweg en platweg insé antivlaams ‘project’ (nu noemen ze zulke stoten steevast projecten…) niet door.
  En zo kan je nog veel treffende vb geven mits wat goede wil!
  Het zou mss een lange lijst worden!

Reacties zijn gesloten.