Brief Gerolf Annemans

Waarde medestander,
U hebt het samen met mij kunnen vaststellen: de verkiezingsuitslag van gisteren is barslecht.
Mij persoonlijk deed het zeer veel pijn. Ook als voorzitter was dat zo. Niet in het minst voor alle leden en militanten die zich hard hebben ingezet. Ik had het liever anders gewild. Maar als goede democraten moeten we dit oordeel aanvaarden.
Een eerste vaststelling die ik nog voor alle anderen maakte, is dat de N-VA weliswaar een reusachtige overwinning haalt (waarvoor ik Bart De Wever oprecht heb gefeliciteerd), maar dat ondertussen de drie traditionele partijen min of meer overeind blijven en dat enkel wij het gelag betalen. Gevolg is dat die drie traditionelen zich nu aan elkaar klitten omdat ze in feite niet werden afgestraft voor hun neo-belgicisme.
Maar mijn tweede en dit keer gelukkige vaststelling is dat onze partij nog zo’n kwart miljoen mensen overtuigt en op alle fronten en in alle parlementen actief zal blijven om deze mensen te vertegenwoordigen. Het Vlaams Belang staat er nog, kleiner dan wij gehoopt hadden, maar te groot om op te geven zoals onze vele tegenstanders maar al te graag zouden willen.
Dit resultaat heeft uiteraard grote en praktische gevolgen voor de partij, niet in het minst
op het financiële maar belangrijker ook op het menselijke vlak: een grondige reorganisatie dringt zich op. Het Partijbestuur kwam vandaag bijeen en belastte ondervoorzitter Chris Janssens met een opdracht om een grondige analyse te maken op basis waarvan een aantal opties zullen genomen worden.
Ik heb meteen ook meegedeeld dat ik mijn voorzitterschap ter beschikking stel en dat ik in oktober nieuwe voorzittersverkiezingen zal organiseren. Ik blijf tot die tijd, om de reorganisatie waartoe de Partijraad en het Partijbestuur zullen beslissen in goede banen te leiden, zodat er voor mijn opvolger geen praktische moeilijkheden zullen zijn om zijn of haar beleid verder uit te stippelen en zodat de partij in orde en eensgezindheid aan de toekomst kan beginnen.
Ik dank oprecht alle leden, kandidaten en militanten van de partij, die mij en ons hun vertrouwen hebben geschonken. De campagne voor 2018 en 2019 begint morgen.
Hartelijke groet,
Gerolf Annemans

21 gedachten over “Brief Gerolf Annemans

 1. En ik wens Frank Vanhecke naar de hel want voor mij is zijn verraad de grote oorzaak van ons groot verlies Hij is en blijft de judas van het Vlaams Belang

  • Annemans is een grotere lafaard dan Frank Vanhecke was…

   iedereen die niet in zijn denkwereld past valt uit de boot… militanten die zichzelf in gevaar stellen door op betogingen de waarden van VB verdedigen, worden aan hun lot overgelaten omdat (guote): hun verleden niet past in de visie die de partij (lees : hij zelf) voor ogen heeft…

   waar is de tijd van Vlaams Blok, toen weg samen jacht maakten op tegenstanders, &g harde taal niet “verboden”g was…

   Filip Dewinter is de enige die nog onze bakermat beschermt…

   • Wij willen nogmaals benadrukken dat de redactie het niet noodzakelijk eens moet zijn met de reactie van een lezer.

  • Volgens de media werd Frank Van Hecke bedreigd maar de kans bestaat inderdaad dat hij omgekocht werd om het Vlaams blok zwart te maken door weg te gaan.

 2. Ja, dat boerenverstand, zoals ik in een reactie van een beweerde “tactische” stemmer op een blog las. Voor de N-VA in België, voor het VB in Europa. Hadden veel VB-overlopers beter gehad, maar dan gezond en vooral principieel Vlaams. Onze Gerolf Annemans had er nog op gewezen door te vragen principieel te stemmen.

  De socialist Bracke van de N-VA had het hen nochtans even open en bloot als onbeschaamd in hun gezicht gesmeten in een interview een tijd geleden, in Knack als ik me nog goed herinner: „VB-ers” (en bij uitbreiding alle Vlaams-nationalisten), „zijn klootzakken die we moeten bedriegen”. En blijkbaar waren ze ook al vergeten welke verregaande Vlaamse toegevingen BDW aan de gulzige Waalse haantjes en Brusselaars bij de vorige formatie al had gedaan om aan de macht te geraken, in weerwil van zijn uitermate Vlaamse toespraken en houding tijdens de verkiezingscampagne toen. Maar ja, hij heeft nu eenmaal de gave van het woord, en je zou hem de communie geven zonder biechten.

  Ze zijn er dus weeral blindelings ingetuind, de Vlaamse politieke kiezer-strategen, want ook nu is hij direct na de verkiezingen opnieuw zeer compromis bereid, zoals het een echte Belg betaamt. Het viel iedereen in de media op, ze konden er niet over zwijgen: wat een totaal andere BDW dan die tijdens de campagne. Ongevaarlijk voor België, want hij wil “landen”. Hij had nog maar gewonnen, of hij had al zijn Vlaamse vest uitgetrokken en zijn Belgische outfit aan. Dat belooft. Brusselaars en Walen kunnen in ieder geval op twee oren slapen. De Vlamingen integendeel…

  Vlamingen zullen het dus blijkbaar NOOIT leren. Ze krijgen weer eens de leider(s) die ze verdienen. We zouden eens zien wat we zullen zien. Geloof me, het zal niet fraai zijn.

  Door ordinair boerenverstand i.p.v. effectief politiek verstand te gebruiken, zitten al die Vlaamse “slimmeriken” nu met een pyrrhus overwinning. Dom zijn doet geen zeer, zegt men, maar wees gerust, eens men duidelijk beseft dat men wel buitengewoon dom is geweest, doet dat wel enorm veel pijn. Er zullen in de komende weken velen met een enorme „Vlaamse kater” zitten, althans die oprechte Vlamingen die gemeend hebben voor die ene keer en bij wijze van uitzondering dan tactisch op de N-VA te moeten stemmen, op de kracht van de verandering.

  Het probleem nu is nl. dat de groei van de N-VA praktisch, zo niet volledig, te wijten is aan de catastrofale neergang van het VB. Zijn het aantal Vlaams-nationalistische zetels gegroeid? Neen, in tegendeel. Wat is nu het VLAAMS voordeel? Nada, niemendal, nougabollen. Wat hebben de „Vlamingen-N-VA-overlopers” dan gewonnen? Volgens mij in het beste geval totaal niets. Hoeveel hebben de traditionele partijen verloren? Te verwaarlozen, als er al verlies is. Wie zal er blijven regeren? Zij ! Tegen Vlaanderen ! Dat is de verandering waarvoor ze gekozen hebben, de Vlaamse kiekens zonder kop. Socialisten, tsjeven, blauwen en groenen weten dat, en zullen dat handig uitspelen.

  Wat had moeten gebeuren, was een overwinning van de N-VA ten koste van de Belgicistische partijen. Dan was het Vlaams-nationalisme versterkt uit deze verkiezingen gekomen, en zaten de echte Belgen nu met een serieus struisvogelei in zak en as. Daarom en daarom alleen al hadden VB-ers nooit ofte nooit mee aan de N-VA-kar mogen gaan trekken. Dat ze dat op voorhand niet hebben ingezien, strekt hun verstandelijke , lees politieke, vermogens niet tot eer.

  Ook even gelet, geachte heren en dames overlopers, op de commentaar van de kaviaar-socialist Yves De Smet van De Morgen op de televisie zondagavond. Die bedankte met een zichtbaar genoegen en een grijns op zijn lelijke smoel de N-VA met BDW op kop voor het uitschakelen van het VB, wat niemand ooit eerder was gelukt. Met een dikke proficiat voor het behaalde resultaat. Toen het blok destijds hoge resultaten behaalde, kon dat er nooit vanaf. Dan was het „zwarte zondag”. Nu een witte. Ze weten immers maar al te goed dat ze met de N-VA puur Belgisch vlees in de kuip hebben, met een geel-zwarte strik. Want het Blok/Belang, daar hadden de belgicisten wel degelijk schrik van. Hopelijk begrijpt u intussen al welke Vlaams-nationale ravage u, wellicht onbedoeld, hebt aangericht, en hopelijk houden jullie er veel nachtmerries aan over.

  Op de Franstalige televisie was het meteen al beklonken. Klare taal. Dat kunnen we appreciëren. Daar waren ze zondagavond met niets anders bezig dan met de uitschakeling van de N-VA, die, naar hun zeggen, wel in het begin kon en moest betrokken worden in de gesprekken, om dan in ijltempo aan de kant te worden geschoven en definitief afgevoerd. Want er kan inderdaad telkens een regering gevormd worden zonder de N-VA die, inderdaad en spijtig genoeg, niet incontournable is geworden. Dat is het grote probleem voor Vlaanderen. Ecolo was al volop kandidaat daarvoor.

  Er waren terecht geen Vlaamse vlaggen op het N-VA hoofdkwartier zondagavond, er was ook geen Vlaamse Leeuw te horen. Ze leren snel, de nieuwe tsjeven. Een teken aan de wand?!

  Dat viel te verwachten, want de N-VA is gewoon een ietsje gelere partij dan het Belgische CD&V – pour les besoins de la cause, lees de macht grijpen – CD&V dat weliswaar de tweede grootste partij wordt, maar de sleutel van de macht weeral in handen heeft en zal houden. Niet BDW. Leuk is anders. En dat beseft die gluiperd. Misschien daarom zijn bijwijlen groen lachende facie.

  Heb je Kris Peeters gehoord op de T.V.? Geen verslagen man, maar een breed lachende politicus, want de CD&V komt onverhoopt heelhuids uit dit avontuur. Eens ze wisten dat de winst van de N-VA ten koste was gegaan van het VB, waren alle machtszorgen verdwenen. De N-VA wordt aan zet gelaten, en heeft twee mogelijkheden: ofwel inbinden op hun Vlaamse eisen en akkoord gaan met een gelijktijdige vorming van Federale en Vlaamse regering, ofwel een trap onder hun kont en aan de zijkant. In het ene geval verbranden ze zich in het Belgische bad, in het andere gaan ze op termijn het VB achterna in een feitelijk cordon. Wie is er dan aan zet? Verder ook geluisterd naar het PS-maffialid, burgermeester van Brussel: de P.S. is de grootste, en ja Bartje mag het eerste „toerke” doen, of iets in die aard. Voor de goede verstaander, dan snijden we zijn politieke keel over.

  Toen BDW zondagavond op TV al meteen doodleuk bezig was met hele emmers Belgisch water bij zijn Vlaamse wijn te kappen – de haan had bijlange na zelfs nog geen één keer gekraaid – door te verklaren dat zijn programma helemaal niet te nemen of te laten was, en dat hij al blij zou zijn als er paar punten op het sociaal-economische vlak zouden worden opgenomen, ontlokte dat een breed lachende Bruno Tobback de woorden: „dat noemden ze vroeger Tsjeven”. De waarheid voor één keer uit een rode mond. Wie had dat ooit durven denken.

  Menen jullie nu echt dat BDW met zijn N-VA morgen het beleid in België gaat mogen bepalen als het in het voordeel van Vlaanderen is? Dat de Belgische machtspartijen dat gaan toelaten, francofonen op kop? Zijn jullie werkelijk zo naïef? Tenzij BDW natuurlijk mee gaat in hun Belgische verhaal, en geen Vlaamse wijn meer overhoudt, tenzij wat flets smakende Belgische rosé. Ze gaan hem dan in het bad trekken, zoals dat heet, met de bedoeling hem, en met hem zijn hele N-VA, te verdrinken, en voor de toekomst uit te schakelen. Van het VB moeten zij in de eerste vijf jaar al geen schrik meer hebben. Daarom al die breed lachende Belgische smoelen.

  Mijn prognose: geen N-VA in de federale regering en geen N-VA in de Vlaamse regering. Bartje kan er aan beginnen, hij zal het initiatief mogen nemen omwille van de schone democratische schijn, maar „landen” zoals dat in het politieke Belgische jargon heet, zal hem niet gegund worden. Dat staat nu al vast, is al telefonisch gearrangeerd door Waalse en de Vlaamse traditionele partijen. Werd trouwens zondagavond al vermeld op de Franstalige TV. Zie je, eens gaan luisteren naar onze Franstalige „vrienden” kan nooit kwaad, mits inname op voorhand van een of ander kalmerend middel.

  Deze overwinning is voor de N-VA een verduiveld vergiftigd geschenk, en is naar mijn mening mogelijk het begin van het einde van de N-VA. Ze verdienen wel niet beter. Ik hou nu eenmaal niet van huichelaars.
  En ook BDW is zich daarvan bewust, wees daar maar van overtuigd. Dom is hij zeker niet, enkel bijwijlen een beetje arrogant.
  Ooit zal een deel van deze overlopers zijn fout inzien, spijt krijgen en terugkeren. Als het VB dan nog bestaat.

  Annemans en Co verdienden beter, veel beter, in ieder geval meer dan de stank voor dank die ze nu hebben gekregen. Voor al die jaren van volgehouden inspanning en voortdurend spitsroeden moeten lopen.

  In plaats van over te lopen waren jullie beter fier gebleven als echte “klauwaerts” om te behoren tot een partij die van Vlaamse onverzettelijkheid en rechtlijnigheid haar devies had gemaakt, en dat telkens ook weer bewees, ondanks de gemaakte fouten. Dat zijn jullie in elk geval niet geweest. Jullie zijn uiteindelijk geplooid voor het linkse en Belgische cordon, en jullie hebben de Belgische vijanden de overwinning, die ze al zoveel jaren tevergeefs nastreefden met o.m. processen allerhande, gegund. Wat een Vlaamse moed en strategisch inzicht.

  De kiezer heeft altijd gelijk, wordt clichématig gezegd, maar in dat geval wil ik dat tegenspreken. Zij die gemeend hebben om de Vlaamse zaak te steunen door al dan niet voor die ene keer over te lopen naar de N-VA, hebben een „Vlaamse” blunder van formaat begaan. Ik hoop dat ze zich dat in de komende weken of maanden vreselijk gaan beklagen als ze beteuterd zullen kijken naar de dode „Vlaamse N-VA-mus” in hun hand. België is weer eens gered, en de Vlaming kan verder het Waalse en Brusselse potverteren blijven financieren. Vlaanderen heeft nog maar eens verloren en is en blijft steevast de pineut.

  De N-VA van haar kant is het slechts te doen om de macht. Ik had het al eerder geschreven, ze worden telkens opnieuw echt Vlaams in hun discours tijdens de aanloop naar verkiezingen, duidelijk met de bedoeling om de Vlaming te misleiden. Daarna gaan ze zonder de minste problemen en niet gehinderd door enige schaamte, weer over tot de Belgische orde van de dag. Echte „Tsjeven”. Inderdaad Bruno, de verschrikkelijke, zoon van uw al even verschrikkelijke vader, dat ik u toch nog eens gelijk moet geven. Wie had dat ooit gedacht.

  Proficiat dus aan alle overlopers. Van Yves De Smet en alle belgicisten.
  En van Laken !

  En nu achteraf vooral maar niet komen klagen op allerhande blogs en andere kanalen, of gewoon tegen de buren aan de andere kant van de haag, dat jullie letterlijk en figuurlijk het Belgische gelag zullen mogen blijven betalen. Masochisten moeten daar tegen kunnen. Eigen schuld, dikke bult, zou ik zo zeggen.

  • Volledig akkoord met deze lange en zeer interessante uitzending maar het kwaad is gebeurt maar helaas geen enkel woord over de Judas van het echte Vlaams Nationalisme Frank Vanhecke en mocht het Vlaams Belang ten onder gaan dan is hij volgens mij een hoofdschuldige

   • Beste Geronimo,
    een ijzersterke en juiste analyse, haarfijn uit de doeken gedaan.
    wat betreft de betrouwbaarheid van N-VA, graag het volgende.
    Jaren geleden was ik op de stichtingsvergadering van N-VA Brasschaat. Daar was een man, nu een krasse negentiger, die volgende vraag stelde aan BDW. ” Wat gaan jullie doen met het cordon? gaan jullie dat doorbreken?” Antwoord van BDW “wij gaan het cordon doorbreken”. Naast hem zat partijstrateeg, en oud Vlaams Blok lid Jan Jambon goedkeurend ja te knikken. Zo betrouwbaar zijn ze.
    Maar voor jou analyse doe ik mijn hoed af. Menig “correct journalist” kan hier een puntje aan zuigen. Respect.

  • Wel grappig, NVA is tegen PS en nu zou men mogelijk samen gaan werken. Politiek is hatelijk onbetrouwbaar! Maar ja, NVA heeft zijn doel bereikt, de mensen misleiden en stemmen afnemen van de enige partij die niet onderling samenwerkt en dat is het Vlaams belang. Dit is de enige partij in België die de Democratie beoefend, voor de anderen is het facisme meer in trek.

 3. Beste Gerolf ,
  Aan de vooravond van de verkiezingen wisten we al hoe laat het was, en ik denk dat u een bloedbad heeft weten te voorkomen.
  U lichaamstaal sprak boekdelen, en mijn gevoel zegt me dat in het land B. heel eigenaardige dubieuze zaken aan de gang zijn.
  Dit tot beschouwing lag het in de lijn der verwachting dat het VB electoraal ging inbinden, de campagne van Filip en Anke was niet iets om fier op te zijn, ze was beschamend, en eens raakt dat krediet op!
  Een Tom Van Grieken die een overdosis aan charisma bezit had een troef moeten zijn voor verjonging eveneens met een Barbara Pas die gevat weet te debatteren .
  Een gemiste kans, met grote gevolgen, hoe het nu verder moet met het VB is koffie dik kijken,.

 4. Het is te gemakkelijk om van onze Filip een zondebok te maken . Mochten alle verkozenen van de partij zijn werkkracht en zijn idealen hebben gehad dan stonden we heel zeker verder en ik zeg tegen Filip ondankbaarheid is werelds loon en dat heb ik dikwijls gevoeld ook en helaas bij het eigen volk Ik blijf u bewonderen voor je gedachtegoed en je inzet en je voorbeeld op gebied van het gezin

  • Zeer zeker heeft Filip zijn verdienste , en zeker in mijn buurt waar hij niet weg te denken valt, laat dit duidelijk zijn, toch
   Een strategie die 20 jaren geleden werkte, is die niet meer van vandaag.

 5. Geronimo, dat was een serieuze uitbrander die je de overlopers gaf, en met recht. Ik beken, ook ik heb getwijfeld toen iedereen mij probeerde te overtuigen dat we NVA sterk moesten maken, dan zouden de trados en de walen niet meer naast ons kunnen kijken. God zij dank, ik heb mijn hart gevolgd en moet mijn eigen geen verwijten maken.
  Maandag heb ik nog tegen de overlopers gezegd, zie maar dat bart geen schiltzken doet,. Als we de situatie nu, amper 2 dagen later bekijken, lijkt het wel alsof hij zelfs daarvoor de kans niet zal krijgen.
  Arm Vlaanderen, ik ga mijn kinderen aanraden om te emigreren. Het wordt tijd om deze bananenrepubliek te verlaten.

 6. Gerolf, Geen tronen blijven staan. Jullie hebben hard, heel hard gestreden. Jammer dat het Vlaamse volk niet verstandiger is. Nu zitten we heel waarschijnlijk, dank zij de tsjeven, met een rood-blauw-japkleurige regering.
  En toch … ben ik verheugd dat jij die Europese zetel haalde.
  “Zo allen ontrouw worden, toch blijven wij trouw !”

 7. Misschien is voor velen de doorgedreven verjonging binnen de partij een pluspunt, doch ik meen dat het vaste kiespubliek van het VB meer heeft met gevestigde waarden. Het spijt mij te moeten zeggen dat reeds in de jaren ’90 Filip dweepte met jonge nieuwkomers en oudere vaste waarden buiten zwierde. Diezelfde jonge garde die de laatste jaren ,met behoud van functie, ons de rug toe keerde.
  Ik meen te mogen zeggen dat jonge gelijkgezinden het optreden van Pas tegenover de racistische groene jongen weinig konden smaken wegens haar beperkte weerbaarheid. Misschien kan er nieuwe moed geput worden in de kuur met NVA in de oppositie .

 8. Ik heb niet veel politieke kennis en kan het niet zo goed verwoorden zoals Geronimo en andere reactie-schrijvers . Ik zie wel de resultaten van het beleid. Telkens ik mijn geboortestad Antwerpen en familie bezoek , voel ik me telkens meer en meer een vreemdeling in eigen land . De wens uitdrukken voor minder vreemdelingen en hun middeleeuwse cultuur , behoud van onze eigen levenswijze , identiteit en minder Europa zijn dus volgens “correcten” extreem en onaanvaarbaar .De partij , ons VB , die daar voor opkomt om bestwil van het eigen volk zijn extreminsten , racisten en alles wat lelijk en verwerpelijk is . Het past niet , in wat onze tegenstanders , of de minder geestelijk bedeelden , “beschaving” noemen. Maar ik denk dat ge het success van BDW kunt vergelijken met indertijd Van Rossum en LDD, hoge toppen scheren en daarna in vrije val terug naar “AF”. Veel zal er , voor wat voorlopig nog Belgie noemt , niet veranderen , BDW heeft al eens een poging gedaan om een regering te vormen met …. een Di Ruppo als resultaat ! Het zal nu niet anders zijn , ondanks zijn meer soepele opstelling en the-kransjes met de “Flup” , voor Belgie als land . De kiezers voor zijn partij zullen zich eens te meer bedrogen voelen en wie weet , uiteindelijk gaan stemmen op een “echte” Vlaamse partij . VB heeft kletsen gekregen maar uiteindelijk zal David Goliat verslaan door te mikken op de zwakke punten met zijn reeds gekende gevolgen zoals de Islamisering , de stijging van de criminaliteit , het binnenhalen van vreemdelingen en ze bepamperen op onze kosten tot in het oneindige. enz VB mikt al jaren op die zwakke punten maar het is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot de correcte kiezerskudde .Wie niet horen wil moet voelen , spijtig dat wij ook moeten delen in de prijzen .

 9. mijne stok achter de deur stond al klaar maar voorlopig mag ik hem niet gebruiken !!
  De zaterdagnamiddag om 2 uur is het zwembad “De Rozenbroeken” in

  Sint-Amandsberg (dat is dus GENT) volledig gereserveerd voor de Moslimvrouwen.
  Niemand anders mag er binnen, er zitten zelfs Moslimvrouwen aan de
  kassa in hun tabbaard.
  Daar ik soms moet wachten op mijn kleinkinderen [de zwemkampioenen]
  tot ze aangekleed zijn, trek ik dan mijn stoute schoenen aan en ga kijken.
  “Gij niete Turk, gij niete binnen” .
  Sommige vrouwen zitten in het grote zwembad met al hun kleren aan !!!!!!!!!!!!!!
  Dat is dus geen grap ! ! ! ! ! En NIET van horen zeggen.
  Mijn eigen kleinkinderen mogen geen zwemshort dragen wegens niet hygienisch !!!!!!!!!!!!!!
  De Gentse Burgermeester willigt al hun wensen in.
  Stuur dat ook eens door aan al die het horen wil.

  Dat voorkeursbeleid, allemaal in functie van een Europees vreemde godsdienst begint lustig mijn botten uit te hangen !

  • Wij kennen dat. In Antwerpen en omstreken worden bovendien de zwembaden op bepaalde uren ook gereserveerd voor joodse leerlingen.

 10. Toen Karel Dillen nog helemaal alleen in het parlement zat, heeft Filip de handen uit de mouwen gestoken. Zonder zijn werkkracht en inzet was vermoedelijk het VB blijven hangen op 2 à 3 verkozenen. Hij ging naar de buurten (Seefhoek o.a) waar hij met de mensen sprak en ze overtuigde. Dat Borgerhout een VB bolwerk werd is zijn verdienste. DE vroegere VU burgemeester Stappaerts, zette daar de deuren open voor de gastarbeiders, nu allochtonen, onder het motto = meer inwoners, = een hoger loon voor de burgemeester. Borgerocco hebben wij aan hem te danken.. De inwoners van Borgerhout ontvluchtten hun wijk en lieten ze over aan inwijkelingen uit de landen die nog steeds de schurken staten worden genoemd. Groen en PVDA vinden daar hun kiesvee.
  Het enige wat ik Filip zou willen aanraden : zijn toespraken wat vernieuwen. Met dezelfde argumenten in een andere taal. Nu klinken zijn toespraken wat als het voorlezen uit de cathecismus.. Zijn publiek kent ze haast uit het hoofd..

  Alle heil verwachten van de jonge generatie lijkt mij iets te utopisch, naar de aloude Vlaamse spreuk : zo de ouden zongen, zo piepen de jongen. “Der Alte” (Adenauer) in Duitsland was reeds de zeventig voorbij als hij Duitsland terug op de sporen hielp.

 11. In aanvulling tot mijn vorige reactie, misschien kan Filip (en anderen) eens in de leer gaan bij Shakespeare nl. bij de redevoering van Marcus Antonius, na de moord op Caesar. Het volk stond pal achter Brutus en Marcus Antonius boort hem de grond in door zijn redevoering en keert de stemming.
  “I come to bury Caesar, not to praise him,
  the noble Brutus told you Caesar was ambitious
  enz
  een meesterlijke strategie. Ze ligt daar open en bloot en is nog even nieuw, als je de waarheid aan je kant hebt, als in de tijd van Marcus Antonius.

 12. Mijn reactie komt dus in schrijfjes.
  Onze geschiedenis is ten kwade beinvloedt door drie moorden. Artevelde, Willem van Oranje en Van Severen.
  Zorgen wij ervoor dat een leider nooit tot ons moet zeggen “you too, Brutus!”.

 13. De schuld van deze nederlaag in de schoenen schuiven van FVH, zoals Roger Catrysse doet, is wat goedkoop…De manier van campagne voeren, stijl FDW, pakt gewoon niet meer. (Infantiele computerspelletjes, hummers, simplistische Bikini of burka-slogans, plaktochtjes voor de camera met keltisch kruis op de legervest, toogslogans over de ‘verbruining’,… Dat soort provocatie-strategie werkt al enkele jaren niet meer. De kiezer moet – minstens – de hoop hebben dat een partij iets kan veranderen, macht kan verwerven. Als de ambitie niet verder reikt dan waakhond spelen, dan ‘ stok achter de deur zijn’ dan haken vele kiezers af, zeker als er een alternatief is. Ook het afserveren van een gerespecteerde Vlaamsradicale figuur als Bart Laeremans in Vlaams Brabant was een onwaarschijnlijke blunder. De twijfelende flamingant geeft geen stem aan iemand die door zijn eigen partij niet geappreciëerd wordt. Zelfs met 12% was Bart nog kansloos geweest!
  Ook de oriëntering op sociaal economisch vlak vind ik niet goed. Vlaanderen is sociaal economisch rechts. Het Blok was dat vroeger ook (Ik denk aan de tijd van Ward Beysen, Coveliers,…). Hier een bocht nemen omwille van de positionering van NV-A is niet geloofwaardig en ook niet zinvol ten opzichte van de vele ondernemers en kleine zelfstandigen die vroeger VB kozen. De profiteurs van het systeem zullen toch SPA blijven stemmen… Initiatieven als Meervoud bewijzen dat er geen markt is in Vlaanderen voor een (sociaal economisch) links Vlaams nationalisme…
  De zielige neplijst/website http://faireplacenette.be is nog zo’n blunder, die 100% in de kaart van Di Rupo gespeeld heeft en die de versplintering in het rechtse, Waalse kamp versterkt heeft. Had men dan niet beter een Waalse lijst als Wallonie D’abord of Nation gesteund? Dacht FDW nu echt dat het foto-tje van Jean Marie Lepen volstaat een een zetel in te pikken in Henegouwen? Het gebruik van succesvolle politici uit het buitenland geeft de indruk dat het VB zelf over geen degelijke mensen meer beschikt… Je stemt voor “Marine” en je krijgt …Erens. Niet geloofwaardig genoeg voor de rechtse franstalige Brusselaar blijkbaar …
  De meeting met ongeleid projectiel en Israel-lover Wilders was strategisch eveneens een blunder. Zijn geklungel in eigen land straalde uiteindelijk ook af op het VB… Tijd om lessen te trekken. Als NVA in een federale regering treedt dat krijgt het VB opnieuw groeikansen als oppositiepartij op de Vlaamse NVA-flank. De stijl moet terug richting Karel Dillen: scherp en radicaal maar ook intelectueel onderbouwd.

Reacties zijn gesloten.