Koning Filip schendt neutraliteit

Standpunt

Artikel

Door: Pieter Bauwens – hoofdredacteur Doorbraak

Filips fout

Koning Filip wil niet wachten en is de dag na de verkiezingen al begonnen met de eerste gesprekken. Hij consulteert alle voorzitters van partijen met verkozenen in het federale parlement. Alle?

Laten we even teruggaan in de tijd. Naar 1936 – de jaren ‘30 weet u wel? De grootvader van onze huidige vorst, Leopold III, ontving toen ten paleize, elk apart: Staf De Clercq en Hendrik Borginon nadat het VNV op 24 mei 1936 een klinkende overwinning had geboekt. De soeverein ontving ook Léon Degrelle, de leider van Rex en communistenleider Joseph Jacquemotte, ook twee winnaars van die verkiezingen.

78 jaar later ontvangt Filip alle partijvoorzitters, inclusief Peter Mertens en Raoul Hedebouw van de communistische PTB-PVDA+ die voor het eerst verkozenen hebben. Alle? Een partijvoorzitter is niet ter consultatie gevraagd: Gerolf Annemans van het Vlaams Belang. Filip volgt hierbij het spoor van zijn grote voorbeeld: koning – nonkel – Boudewijn. Hij was de eerste koning die het Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok) in een royaal cordon plaatste, daarin gevolgd door broer Albert II. Ze kwamen nooit op audiëntie, niet als ze 24% haalden, en nu niet wanneer ze 6% halen. U kunt gerust opwerpen: het Vlaams Blok/Belang zou geweigerd hebben, het had zijn kat gestuurd. Dat kan. Maar een neutraal vorst, echt neutraal, moét iedereen vragen. Anders is hij niet neutraal en kan hij geen koning zijn.

Het gekke van het verhaal is, dat niemand daar nog bij stilstaat. Niemand maakt daar nog een punt van. Iedereen vindt het normaal dat het Vlaams Belang niet wordt uitgenodigd. Maar dat is het punt niet. De koning wordt ons verkocht als de ‘neutrale’ factor in de onderhandelingen maar is dat in geen geval. De vraag moet ook gesteld worden wat het criterium is van de koning om deze partij te weigeren en of het in de toekomst mogelijk is dat ook andere partijen niet meer worden uitgenodigd? Volgende vraag: wie draagt de politieke verantwoordelijkheid voor het koninklijk cordon? In principe is dat de eerste minister, maar die is ontslagnemend. De politieke verantwoordelijkheid tijdens de formatie is dus pure politieke fictie. Onze onverantwoordelijke koning kan dus vrolijk onverantwoorde politieke daden stellen en niemand reageert daarop, integendeel verwacht het én vindt het normaal.

De vorige koning ging niet alleen zijn boekje te buiten tegenover het Vlaams Belang. Of zijn we vergeten hoe Bart De Wever in de formatie na de verkiezingen van 2010 een rondje mocht lopen uit beleefdheid, eentje ‘van moeten’ en niet anders kunnen? Daarna werd hij vakkundig uit de koers genomen om over te gaan tot de orde van de dag. Ook daar deed het Paleis actief aan politiek, een heel stuk subtieler en dus nog veel gevaarlijker. Ook daar maalde blijkbaar niemand om. Er is met andere woorden sprake van een opvallende normvervaging over de actieve politieke rol van de koning die openlijk laat blijken niet neutraal te zijn.

Als niemand in de pers vragen stelt bij het optreden van Filip, dan doen wij dat met Doorbraak wel.

Sire,

Een deel van het (Vlaamse) politieke landschap negeren, een deel van de kiezers publiek buiten spel zetten, een deel van uw onderdanen discrimineren is uw rol onwaardig. Ofwel vervult u uw grondwettelijke plicht in neutraliteit, ofwel laat u de formatie over aan de politici. De praktijk in de deelstaten laat zien dat dit heel vlot kan verlopen. Het schimmenspel dat nu elke keer wordt opgevoerd is hopeloos achterhaald. U hebt de kans gemist om de historische fouten van uw oom en vader recht te zetten en te tonen dat u de koning bent van àlle Belgen.

We stellen tot onze eigen verbazing vast dat uw autocratische grootvader Leopold III over een groter gevoel voor democratisch handelen bleek te beschikken dan Boudewijn, Albert II en Filip.

 

5 gedachten over “Koning Filip schendt neutraliteit

 1. Moest De Wever werkelijk voor de belangen van Vlaanderen opkomen, dan had hij de audientie moeten weigering onder het motto : ofwel iedereen ofwel ik ook niet!!!
  Er is ook een andere verwijzing naar Leopold III van belang , namelijk het memorandum, geschreven om persoonlijk en vertrouwelijk aan Pierlot te worden overhandigd, en voltooid op 25 januari 1944.(=zijn politiek testament!!).Bron : boek :Leopold III, ” Kroongetuige “.Uitg. Lannoo 2001. Dit memorandum en de er in gemaakte analyses liggen mee aan de basis van de Koningskwestie. Sommige van deze analyses zijn nog steeds brandend actueel.
  Er is anderzijds toch een middel om Laken een plezier te doen, namelijk over wat er zich niet heeft afgespeeld op zaterdag 17 februari 1934 in Marches les Dames.
  Het gaat hier om het geheim-dramaschandaal en ook het bedrog van Laken. De feiten zijn gekend, waarop wacht men om hiermede op grote schaal uit te pakken.

 2. Met alle respect voor Uw treurnis maar wat moet Gerolf Annemans (voor wie ik als persoon alle respect heb), aan keuning Flup nu nog gaan uitleggen. Probeer nu niet om de meubelen te redden, slaat kapot wat er nog van over schiet en probeer terug van nul af aan als zweeppartij te wegen op de besluitvorming. Ik hoor hier op dit blog alleen maar nostalgie, verloren Vlaamse fierheid, en nooit eens iets positief… We hebben Flip den 1ste, Filip den 2de (van Antwerpen) en moeke Anke niet nodig om te overleven: resoluut voor de jonge garde kiezen, respect voor de verliezers maar ook voor de winnaars betonen en dan kan of kunnen we binnen 5 jaar weer meepraten: Dit in tegenstelling met het oeverloos gezwam waar de laatste 10 jaar alleen een paar overjaarse tooghangers nog lol aan beleefden.
  U bent bijna één miljoen Vlaamse kiezers kwijt geraakt: daar krijgt een weldenkende Vlaming buikpijn en diarree tegelijkertijd van. En in tegenstelling tot wat U denkt zijn die één miljoen geen onnozelaars… Zij hebben overschot van gelijk: doe er iets aan…!!!!

 3. Had u iets anders verwacht? Wat kan men van zo een dom wezen verwachten Hij heeft meer verstand van voetballen dan van politiek

 4. Beste Golfbrekersfans,
  Straffe koffie van onze mede-fan Jef Koffie, doch wél drinkbaar want dit is een juiste analyse.
  WIJ, het overgebleven handjevol “harden” (nou ja, indien men nog 250.000 getrouwen ald handjevol beschouwd) zijn NIET SCHULDIG aan dat pak-rammel dat de partij gekregen heeft, maar wél de kortzchtige Vlaamse kiezers die hun stem aan de meest-roepende geschonken heeft (in de hoop dat dié het tij zou kunnen keren in de toekomst).
  Eigenaardig-genoeg, hebben de tjeven (bijna) niks van schade geleden door de éérdere finantiële DIEFSTALLEN.
  In ons zuidelijk buurland heeft de wagen van de PS ènkel maar een kras in hun carrosserie opgelopen, doch hùn auto kan (nog) rustig verderbollen.
  Vandaag trekt Fikken er, tégen z’n gewoonte in, een grote GODVERDOMME erdoor: NIET vanwege die pandoering, maar wél omdat het wéér “vandattum” is bij de kopstukken.
  Dat zij… op-elkaars-bakkes-kloppen of tegen-de-schenen-trappen… géén probleem wand dàt kan gebeuren in de beste ménages, doch… dat zij dit dan doen BINNENSHUIS achter dikke muren en geluidsdichte deuren !
  Maar… naar het schijnt heeft Bert Laeremans een bericht laten lekken (naar de media) dat erg pejoratief uitviel naar Dewinter… en dié antwoord (eveneens via de pers) met de allusie naar… een mes in de rug. 🙁
  “Mo vint togh”… moeten wij ons nù achter zùlke kopstukken scharen (?)… gelukkig hebben wij NOG STEEDS de gezapige en rustige stem van de Heer Annemans die ons vertrouwen tracht in te boezemen van de aankomende jonge “spring-in- ‘t velders”.
  “Hoop doet leven”, beste Golfbrekersfans, en laten wij ons, schouder-aan-schouder èn hand-in-hand, zich scharen volgens de oproep van onze geachte, èn nog-steeds-gerespecteerde Gerolf

 5. Sorry, doch in mijn verontwaardiging heb ik ” géén probleem wand” geschreven… natuurlijk ware het correcter zo: wanT.

Reacties zijn gesloten.