Hoeveel kans op slagen heeft Verso-TV?

Feit is dat een zelfstandig neutraal nieuwsmedium bijzonder moeilijk te verwezenlijken is. Soros, de EU en soortgenoten staan niet op de eerste rij om te dit initiatief te steunen. Herinnert u zich nog het weekblad Punt? Het heeft slechts 9 maanden overleefd. Hoofdredacteur Peter De Roover heeft het deskundig de nek omgedraaid. Met die man kon men niet samenwerken. De investeerders waren hun geld kwijt – Peter daarentegen smukte er zijn lerarenloon mee op…

Michael Verstraeten wil nu proberen een nieuw nieuwskanaal – Verso TV – op te richten maar hij heeft geld nodig. De Volksgazet werd ooit gered door de lezers. Wie wil in Vlaanderen zijn nek en portemonnee uitsteken?

https://radio1.be/luister/select/puntje-van-kritiek/maakt-de-nieuwsdienst-van-vrt-zich-zorgen-over-verso-tv

DE GEZICHTEN VAN VRT EN VTM GRONDIG BEU? Wel, wij ook. Daarom gaan we een nieuwskanaal opzetten waar u twee keer per week nieuws krijgt. Het gewoon algemeen nieuws, binnen - en buitenland. Zoals u dat eigenlijk ook op VRT en VTM zou moeten krijgen.