Het Offerfeest in Brussel: de belastingbetaler financiert het dierenleed

Het Offerfeest in Brussel: de belastingbetaler financiert het dierenleed

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal integraal de kosten dragen van de slacht tijdens het religieuze offerfeest in september. De bevoegde overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de modaliteiten vastgelegd voor de organisatie van het nakende offerfeest in september. Naast het feit dat er twijfel bestaat over het wettelijke karakter van de mobiele slachtplaatsen die worden geïnstalleerd om het onverdoofd slachten te faciliteren, vindt GAIA het schandalig dat de kosten volledig voor rekening van de belastingbetaler zijn. Onverdoofd slachten van dieren gaat immers gepaard met ernstig en langdurig dierenleed.

Ook geschokt door deze maatregel? GAIA nodigt de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit om een duidelijke boodschap te richten aan de Minister-President van het Gewest, Rudi Vervoort, om hun ongenoegen te uiten over deze beslissing.  Lees meer…