Het land b is de risee

knipoog‘Belgian solutions‘

Op de sociale media hebben ze het humoristische karakter van het land b ontdekt.  Goed voor enkele dagen grijnslachen met dit land dat niet het mijne is.

Dendermonde

Foto: In the meantime in Dendermonde (Tendermonde)

10 gedachten over “Het land b is de risee

  • Spijtig genoeg ook nog altijd in het land b… en het zijn de buitenlanders – we bedoelen de echte, niet de aangespoelde – vinden ‘little Belgium’ al jaren iets dat op hun lachspieren werkt. Omdat we er middenin zitten merken wij het niet meer op, tenzij het ons even ergert.

   • En toch heeft Raymond hier een punt…

    Het beheer en onderhoud van de wegen is geen belgische bevoegdheid maar is de verantwoordelijkheid van de gewesten.
    Mogelijks weten buitenlanders dit niet maar wij weten dit of zouden dit moeten weten. Het wegbeheer in Dendermonde is de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest (of van de stad Dendermonde, in geval het een gemeenteweg betreft.)

    Ik hoor regelmatig mensen (en niet alleen buitenlanders!) klagen over de belabberde toestand van sommige “belgische” wegen. Wel die wegen zijn niet “belgisch” maar Vlaams, Waals of Brussels…

    We kunnen ons, voor zaken die minder fraai zijn en waarvoor wijzelf verantwoordelijk zijn, niet blijven wegstoppen achter de rug van een belgische schoonmoeder.

    “Wat wijzelf doen, doen wij beter…” Wie was ook weer de minister-president die dit zo mooi kon zeggen?

    • Weten wij ook wel, Ropie. Dit is gewoon een rubriek met humoristische inslag. of waarover buitenlanders zich een kriek lachen.

 1. Geachte redactie,
  “tenzij het ons even ergert”. Dat is nog voorzichtig uitgedrukt, hier in dit apenland is er alle dagen wel iets om je aan te ergeren.

 2. Dit is volgens mij niet meer of minder dan een politieke stunt . Beste toekomstige kiezer , terwijl U op wandel bent , toch even uw aandacht voor “Groen” !

 3. Dergelijke toestanden hebben we te danken aan corrupte dorpspolitiekers die zich omringen met personeel, dat vooral niet bekwaam en integer mag zijn. In plaats van met bovenvermelde toestanden te lachen of er over te liggen zeuren en zagen, moet men gewoon doen wat nodig is : Men richt een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de burgemeester waarin men het probleem&gevaar meldt. Men eist onmiddellijk de gepaste maatregelen om een einde te stellen aan deze gevaarsituatie. Men trekt de aandacht op de persoonlijke aansprakelijkheid van de burgemeester cfr de Nieuwe Gemeentewet en zijn strafrechtelijke aansprakelijk cfr het strafwetboek. (=onvrijwillige slagen en verwondingen door gebrek aan voorzorg of nalatigheid). Men trekt zijn aandacht op het feit dat ingeval van een ongeval met een letsel een klacht zal ingediend worden tegen hem bij het parket. Bovendien zal de benadeelde partij op de hoogte gesteld worden zodat deze zich niet alleen tegen de burgemeester kan keren maar ook tegen de gemeentelijke overheid. Vanaf het ogenblik dat de gemeentelijke overheid op de hoogte is van het gevaar moet ze immers optreden.Dit geldt zowel voor gemeente- als voor gewestwegen.
  In het bovenvermelde geval is er ook een aansprakelijkheid voor de politie en meer bepaald in hoofde van de wijkinspecteur die dergelijke problemen onmiddellijk schriftelijk moet melden aan de bevoegde diensten.
  Als men de kans heeft kan men de gevoerde briefwisseling(+foto’s) ook nog openbaar maken. Ingeval van een incident is iedereen op de hoogte en kunnen er de nodige conclusies uit getrokken worden, vooral in de gemeenteraad door de oppositie.
  Succes is verzekerd. De burgemeester krijgt immers het mes op de keel!!
  Het komt er dan ook gewoon op aan de burgemeesters dagelijks te “terroriseren” via de voormelde procedures, en dit voor alle mogelijke problemen.
  Het probleem = wie durft het aan om zo te handelen???

Reacties zijn gesloten.