Ter vergelijking: de boeman van toen en van vandaag

Molotpv-Ribbentrop pact

Lees en vorm zelf uw mening.

“In de EU propaganda wordt Stalin nooit opgevoerd als de duivel, Hitler altijd.”

Begon Hitler 75 jaar geleden echt WOII?
Vandaag (01.09.) 75 jaar geleden begon WOII -zo staat het in de geschiedenisboekjes- omdat nazi Duitsland Polen binnen viel. Engeland en Frankrijk verklaarden hierop Duitsland de oorlog.

Onlangs las ik een interessant boek waarin wordt betoogd dat het eigenlijk niet Hitler was die WOII begon, maar Stalin. Want Stalin zou op het punt hebben gestaan om heel Europa onder de voet te lopen en tot communistisch gebied te maken. Hitler kon niet anders doen dan Rusland aanvallen. De aanval op Polen was onderdeel van een deal tussen Stalin en Hitler. Ook Stalin viel Polen binnen.

Lees verder bij De Nieuwe Realist

en kijk ook even bij de reacties en bij de YT video over de boekpresentatie http://www.youtube.com/watch?v=6Clv-c6QdBs

FT

 

18 gedachten over “Ter vergelijking: de boeman van toen en van vandaag

 1. Tja, ivm Ukraine, zal men later ook de vraag stellen: Lag het nu aan de EU, Ukraine, of Rusland dat de oorlog uitbrak?

   • De Rheinwiesenlagern zijn o.a. niet het mooiste uit hun geschiedenis. Op die weiden werden krijgsgevangenen, vrouwen, kinderen in open lucht zonder enige beschutting onder bewaking gehouden. Niemand van hen was geregistreerd, per nacht stierven honderden. Vroeg in de morgen werden de lichamen getransporteerd en in massagraven gedumpt. Buldozers maakten de grond gelijk. De Amerikaanse officieren hadden voldoende levens- en hulpmiddelen toch lieten ze de mensen creperen. Naar schatting vielen er meer dan 800.000 doden. De foto’s van de vrachtwagens vol met lijken werden gebruikt ter staving van doden in concentratiekampen.
    Deze Rheinwiesenlager toestanden zijn decennia verzwegen. De meest gekende die daar als knaap lag en er in zijn boek over schreef was Josef Ratzinger, de latere paus.

 2. In augustus 1939 had Hitler een voorstel gedaan aan de Britse eerste minister Chamberlain en de Britse ambassadeur in Duitsland, Sir Neville Henderson om het Pools-Duitse probleem ivm de corridor naar Dantzig, oeroud Duits gebied dat in handen van Polen kwam na het Verdrag van Versailles, , op te lossen en tevens de provocaties en terreurmaatregelen tegenover de Duitsers in Polen. Het voorstel kreeg de titel : Vorschlag für eine Regelung des Danzig-Korridor-Problems sowie der deutsch-polnischen Minderheitsfrage. Voor de uitwerking van het voorstel werd een termijn voorzien van 12 maanden. Duitsland wou zijn oude Frei-Stadt terug, zoals nu Rusland in Oost-Oekraïne zijn Russen. Polen kwam er met dit voorstel helemaal niet bekaaid vanaf. Het bekwam voor de teruggave van Dantzig een vrij en onbegrensd verkeer naar zijn havenstad Gdingen en een uitweg naar de zee.
  Chamberlain was dit voorstel goed gezind, zoals hij voordien ook het Münchner Abkommen uit 1938 (De overeenkomst van München) ivm Tchecoslowakije verdedigd had, omdat ook dit een eerlijke overeenkomst was.
  Engeland en Frankrijk weigerden en Duitsland stak de Poolse grens over om zijn brugers tegen de Poolse terreur te verdedigen. Het vervolg kennen wij, Engeland en Frankrijk verklaarden de oorlog.
  Sindsdien krijgt Duitsland alles in de schoenen geschoven. De 40.000 vermoorde officieren in Katin kreeg Duitsland ook aanvankelijk op zijn palmares. Toen Roemeense troepen in juni 1941 naar Besarabien doorstootten, dat hen het jaar voordien door de Sowjet unie was afgenomen en waar de bevolking van Chisinau, bevrijd van de Sowjet heerschappij, reageert met een massacre op Russen en joden, werd ook dat massacre op rekening van de Duitsers geschoven. En zo kunnen we verder gaan.

  Wat het boek van die Russische spion betreft, misschien heeft hij gewetens wroeging. Ik had het boek, maar vond dat hij wel erg veel Leentjebuur gespeeld had bij David Irving, die tenminste in de archieven dook en zijn wijsheid niet haalde uit andermans boeken.

 3. Vandaag op ZDF een reportage over de inval in Polen gezien. De duitsers moordden 5 jaar lang de poolse elite uit en ze bombardeerden Warschau. Niet erg netjes allemaal, morgen vervolg.

  • Raymond, op mijn krantenbak thuis staat volgende spreuk : “als het maar waar is…” Wat op ZDF allemaal getoond wordt, is fel gekleurd door de “umerziehung” dus te nemen met de nodige zak zout bij de hand. Mischien eens een paar boeken lenen bij Anna Bijns, want die is blijkbaar een tikje beter op de hoogte. De media zijn uiterst te wantrouwen want zij dienen als hersenspoelmachines.

  • ZDF (en deze zender niet alleen) heeft op dit gebied wel een broertje dood aan de waarheid.
   De latere president van Polen, de van adel zijnde Jaruzelski werd samen met zijn vader bij het begin van WOII door de Sovjets naar Siberië verbannen, waar zijn vader stierf. Ze waren niet de enigen. Heel wat Poolse adel zag elkaar terug in Siberië.
   Jaruzelski werd dan wel president van Polen maar is dit voorval nooit vergeten. Achter de schermen steunde hij Lech Walechsa en zijn solidarnocs, wat uiteindelijk naar de val van het communisme heeft geleid. Ook Johannes Paulus II legde hij geen haar in de weg, wat hij uiteindelijk zou gekund hebben.

 4. Ik wil hier niet de 16 duidelijke punten van het hoger vermelde voorstel aanhalen, maar punt 2 en 3 bewijzen dat Hitler en zijn regering niet zinnens waren dat gebied zomaar in te lijven. Ik geef u eerst de door mij vertaalde tekst, onderaan kunt u dan de oorspronkelijke Duitse tekst lezen :

  2 – het gebied van de zogenaamde corridor, dat van de Oostzee tot de linie Marienwerder-Graudenz-Kulm-Bromberg en dan iets westelijker naar Schönlanke reikt, zal over zijn verbondenheid met Duitsland of Polen beslissen.

  3 – tot dit doel zal in dit gebied een stemming worden gehouden. Stemgerechtigd zijn alle Duitsers die op 1 januari 1918 in dit gebied woonachtig waren of op die dag hier geboren werden en hetzelfde geldt voor alle Polen, Kasjoeben enz die op deze dag in dit gebied woonachtig waren of op deze dag daar geboren werden.
  Om een objectieve stemming te verzekeren en om het daartoe noodzakelijk, omvangrijk voorbereidend werk te waarborgen zal dit onmiddellijk aan een internationale commissie worden onderworpen, die door de vier grootmachten : Italië, Sovjetunie, Frankrijk en Engeland zal gevormd worden.

  (2 – das Gebiet der so genannten Korridors, das von der Ostsee bis zu der Linie Marienwerder-Graudenz-Kulm-Bromberg und dann etwa westlich nach Schönlanke reicht, wird über seine Zugehörigkeit zu Deutschland oder Polen entscheiden.
  3 – zu dieser Zweck wird dieses Gebiet eine Abstimmung vornehmen. Abstimmungsberechtigt sind alle Deutsche die am 1. Januar 1918 in diesem Gebiete wohnhaft waren oder bis zu diesem Tage dort geboren wurden und dasgleichen alle an diesem Tage in diesem Gebiet wohnhaft gewesenen oder bis diesem Tag dort geboren Polen, Kaschuben usw. Zu Sicherung einer objektiven Abstimmung sowie zur Gewährleistung der dafür notwendigen umfangreichen Vorarbeiten wird einer sofort zu bildenen internationalen Kommission unterstellt die von den vier Grossmächten Italien, Sowjetunion, Frankreich, England gebildet wird)

  Nog 2 rand bemerkingen :
  – toen in de 13e eeuw vele Vlamingen en Nederlanders oostwaarts trokken vestigden zij zich in het gebied van Dantzig waar ze o.a dijken bouwden en de haven mee aanlegden. Dantzig kreeg aanvankelijk dan ook de Nederlandse naam : Danswijk.
  – graag had ik van de geschiedenis kenners van Israël een aan dit Duits voorstel verwant, Israëlisch voorstel tegenover de Palestijnen gezien, een voorstel uit 1948 toen Israël, Palestina in bezit nam en het omvormde tot de staat Israël.

  • Danzig lag geisoleerd van het moederland, Palestina niet. De westbank grenst aan Jordanie, het eigenlijke Palestijnenland, en Gaza grenst aan Egypte, vanwaar vele palestijnen wsl ooit emigreerden.

 5. @ Anna Bijns: Palestina heeft nooit bestaan! De Britten hebben die naam gegeven aan het gebied dat deel uitmaakte van Trans Jordanië toen het gebied onder hun mandaat viel. De Arabieren die er waren toen Israël een Staat werd zijn zich Palestijnen gaan noemen! Ze zijn trouwens niet welkom in Jordanië of de andere omliggende Staten.
  Wat vertalingen betreft is het wel belangrijk om niet letterlijk te vertalen maar wel waar nodig met gelijkaardige idiomen. Ik wil hier niet aan haarklieverij doen maar een niet correcte vertaling kan een volledig verkeerde boodschap brengen. Zo hebt u in een vroegere reactie over geldleners het woordje “save” letterlijk vertaald als red (red hen die moeten lenen). In deze context was het niet het werkwoord: to save (redden) maar een voorzetsel : behalve. Dat geeft een totaal andere betekenis weer.
  Hierboven in de Duitse tekst staat bv: “…alle Deutsche die am 1. Januari in diesem Gebiete wohnhaft waren oder bis zu diesem Tage dort geboren worden!…”
  Moet vertaald worden als : alle Duitse onderdanen die op 1 januari in dit gebied woonden of tot op deze dag daar geboren werden….”
  In uw vertaling zegt u: “….zij die op deze dag daar geboren werden…” .
  Zoals ik al zegde zonder pedanterig te willen zijn is het wel van belang om een correcte vertaling te maken.

  • Daarom geef ik u ook de oorspronkelijke tekst weer omdat u mijn vertaling zou kunnen verifiëren. Het woord Untertan = onderdaan heb ik in de oorspronkelijke tekst niet gevonden. En inderdaad heb ik het woord TOT op deze dag vergeten. U hebt dit dus recht gezet. Uiteindelijk verandert het niets aan het doel van het voorstel.
   Waar u naar die ‘save’ verwijst ben ik het niet met u eens. Uit verschillende teksten van Jefferson blijkt duidelijk dat hij zijn onderdanen wil behoeden om leningen aan te gaan.
   Wat Palestina betreft, in oude joodse kranten wordt over Palestina gesproken (zie de verzameling van die kranten in het Goethe instituut). Normaliter zou je kunnen verwachten, als ze die naam afwijzen, dat ze dan over Judea zouden schrijven. Ook in de kerkelijke leer was het woord Palestina niet uit de lucht. Voor het overige heb ik begrepen dat Palestina een vertaling zou zijn van het woord en land Filistin, dat bewoond werd door Filistijnen.

   Spijtig dat ik op mijn specifieke vraag geen antwoord kreeg.

   • Toch nog even terzijde : in heel het national-sozialistische woordgebruik ben ik nooit het woord onderdaan tegen gekomen. Men sprak over Deutsche, Reichsdeutsche en Volksdeutsche. Het woord onderdaan deed misschien teveel aan Knechtschaft denken. Ik kan daar inkomen. De Vlaamse onderdanen in het land België leefden ook decennia in Knechtschaft.

    • ” De Vlaamse onderdanen in het land België leefden ook decennia in Knechtschaft”
     L e e f d e n , Anna Bijns?
     Zou dit echt reeds verleden tijd zijn??

    • OK, ik heb dat toegevoegd achter het woord “Duitse” maar dat verandert niets aan de betekenis. Terwijl het vergeten woordje “bis” wel de doelgroep beperkt tot hen die enkel op die dag geboren werden en dus verwarring kan scheppen. Voor de lezers die enkel het Nederlands begrijpen kan dat dus wel belangrijk zijn.

 6. Verder wat betreft het werkwoord “to save” in het zinnetje “save those who have to lend” nog het volgende: indien Jefferson bedoelde om de mensen die geld nodig hadden en daarvoor geld gingen lenen dan zou hij niet het werkwoord “to lend” hebben gebruikt maar wel “to borrow”. In het Engels wordt er een verschil gemaakt tussen beide door middel van een ander werkwoord. Degene die geld uitleent is een “lender” en wat hij doet is “to lend”. Degene die geld nodig heeft is een “borrower” en wat hij doet is “to borrow”. Dus zonder de volledige tekst te kunnen lezen denk ik dat ik hier gelijk heb.
  Wat Israel en de omliggende schurkenstaten betreft: het is nooit gemakkelijk om na verloop van tijd de juiste feiten te kennen en de juiste documenten te kunnen raadplegen. We weten dat al de Arabische staten de geschiedenis aanpassen in hun voordeel of zelfs hele stukken er uit wegknippen. Zij die zich palestijnen noemen zijn zeker geen haar beter. En dan nog, als Israel ook zaken op zijn kerfstok heeft dan verkies ik toch nog zeker bovenal Israel dan één enkele onderdaan van die schurkenstaten.

 7. Voor een goed begrip van WOII is het noodzakelijk deze plaatsen binnen het kader van de NWO. Ik verwijs naar de uitspraken van Rotschild gepubliceerd op deze webstek. Er is ook het reeds meermaals aangehaalde boek : “The Nameless war” van Archibald Ramsay (http://www.iamthewitness.com/books/Archibald.Maule.Ramsay/The.Nameless.War.pdf).
  WOII was ten andere gepland zoals WOI(cfr de beruchte brief van Albert Pike).
  Er is ook het recenter boek van Dietrich Aigner :”Der geplante Krieg” met bespreking in de National Zeitung dd. 12.03.2010.
  In Duitsland waren zowel Hitler als Borman verraders in dienst van de Illuminati banksters, zie bruggetjes
  http://henrymakow.com/hitler_and_bormann_were_traito.html
  http://henrymakow.com/martin_bormann_was_rothschild.html
  Via het Molotov – Von Ribbentrop pact werd West Europa uitgeleverd door Stalin aan Hitler. De bedoeling van Stalin was het westen in de palmen, na een uitputtende oorlog zoals WOI geweest was. Zie artikel National Zeitung van 31.09.2009 van de hand van Prof Datschitschew, pagina 9, onder de titel :
  “Die Lehren von 1939. Teil 2 : Wie Stalin die Revolution in Europa voranbringen wollte.
  Zowel Bormann als Muller(van de Gestapo) waren in dienst van Stalin.
  (zie boek Intouchables van Pierre de Villemarest).
  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=5380
  Wat de verhoudingen betreft tussen enerzijds Stalin en de banksters en anderzijds Hitler en de banksters, is het noodzakelijk te kijken achter de schermen, via de Rakosvky papers : “Red Symphony”.
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/red_symphony.htm
  Deze tekst geeft ook een inzicht in de financiering van Lenin en Hitler, door de banksters..
  Al de voorgaande teksten geven dan ook een totaal ander beeld, van WOII, dan de officiële versies.
  Er is ook een recente studie betreffende de aanvalsplannen van Stalin , van de hand van Bogdan Musial, een pools historicus, en dus een bron boven alle verdenking. Hij publiceerde deze studie in het boek :” Kampfplatz Deutschland, Stalins Kriegspläne gegen den Westen”, waarvan een bespreking in de National Zeitung dd. 28.03.2008 en 11.04.2008.
  Reeds na de beurscrisis van 1929 begon de opbouw een leger met het oog op een “Vernichtingskriegs” tegen het Westen volgens de plannen van maarschalk Tuchatschewski, met o.a. de inzit van chemische wapens.
  Musial zijn studie is o.a. gebaseerd op Russische archieven.
  De operatie Barbarossa kaderde dan ook in de verborgen agenda’s van de banksters, waarbij zowel Stalin als Hitler een bedenkelijke rol speelden.
  http://www.savethemales.ca/was_stalin_complicit_in_hitler.html
  Achter de schermen hebben zich heel wat andere zaken een rol gespeeld dan de zichtbare feiten, die uiteindelijk van ondergeschikt belang waren bij deze WOII.
  De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de tientallen miljoenen doden(burgers en militaires) ligt dan ook bij de “regisseurs” van deze oorlog, zijnde de banksters mafia’s van The City en Walllstreet.
  Ter attentie van Anna betreffende de Rheinwiesenlagern, is er het boek :
  “Crimes and mercies” van de Canadees James Bacque .

Reacties zijn gesloten.