Het Europees Parlement is een bemoeizuchtig orgaan…

… en wordt door haar eigen adepten de afgrond ingeduwd

Ik vrees het ergste: u, heren, leeft in een fantasiewereld, dat is niet gezond. Dit is ook niet gezond voor de EU, straks wordt de Unie net als Lodewijk de Zestiende door zijn eigen lakeien en fantasten de afgrond in geduwd.

Het Europees Parlement is een bemoeizuchtig orgaan en de Europese Unie toont zich doof voor kritiek. En wie niet luisteren wil, is niet te hervormen.
De Europese Unie gaat ons allen aan. Ze zou een Unie van Europese volkeren moeten zijn. In een reeks blogs heb ik op constructieve wijze geprobeerd gedachten te ontwikkelen omtrent hervorming van de Europese Unie.

Beperk de EU en schrap de quasi-democratische instellingen
Die hervorming moet bestaan uit twee componenten. De eerste hervorming betreft de materiële, inhoudelijke hervorming. Daarbij worden de wetgevende activiteiten van de Unie beperkt tot strikt noodzakelijke aangelegenheden: niet alles is grensoverschrijdend.
Het tweede onderdeel van de hervorming van de Unie betreft de vraag hoe de kloof tussen de burgers en de Unie te overbruggen is. De democratische legitimatie kan worden versterkt door een transformatie van de EU van Brussel in een Unie van Europese volkeren.
Lees het volledige opiniestuk van Afshin Ellian bij Elsevier