Hellhole(s)… Trump had gelijk…

Afbeeldingsresultaat voor hellhole brusselsBrussel wordt geplaagd door wegverzakkingen, die te wijten zijn aan het gebrekkige onderhoud van Vivaqua. De Brusselse watermaatschappij heeft wel degelijk een renovatieplan voor de ruim 2200 kilometer riolen onder Brussel. Een kwart moet “dringend” worden vervangen, maar Vivaqua kan ze pas in twintig jaar herstellen, naar eigen zeggen door een gebrek aan budget.

Nochtans heeft het Brusselse Gewest een budget van meer dan 5 miljard euro. Een studie van Vives berekende dat Brussel elk jaar in verhouding tot zijn bevolkingsaantal netto 550 miljoen euro meer ontvangt dan de andere gewesten. Dat gebeurt vooral via de financieringswet en dotaties. Brusselse politici voeren aan dat die gewestelijke meerinkomsten verantwoord zijn vanwege de hoofdstedelijke en internationale functie van Brussel. Dat zou kloppen, als de Brusselse pendelaars infrastructuur op niveau werd aangeboden. Quod non.

Vivaqua bedeelt zijn functionarissen wél goed. Directeur-generaal Laurence Bovy, de gewezen kabinetschef van Laurette Onkelinx (PS), ontvangt bruto 249.298 euro. De voorzitter, voorlopig nog voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS), krijgt 56.000 euro. Vivaqua is het symbool van de Brusselse politiek, door de combinatie van goedbetaalde politieke benoemingen en wanbeheer.

Niet dat Vlaanderen een internationale koploper is met zijn infrastructuur. Dat bewijzen bijvoorbeeld de permanente toename van het aantal files en de gebrekkige staat van de Antwerpse tunnels. De financiering van de Oosterweelverbinding dreigt ook een probleem te worden. Het Vlaamse Gewest geeft per capita 82 procent minder uit dan Brussel, deels door het financieringssysteem van de gewesten. Door het gebrek aan return is het dan ook de vraag of dat systeem niet fundamenteel ter discussie moet worden gesteld.

Hans Brockmans in Trends

Met dank geleend bij Facebook

4 gedachten over “Hellhole(s)… Trump had gelijk…

  1. Is het niet hoog tijdhttp://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3260550/2017/09/15/Belgie-is-zwakke-schakel-in-strijd-tegen-terreur-zegt-Turkije.dhtml om de dubbele nationaliteit af te schaffen pamperbende???

  2. Er zullen “helaas” nog veel zinkgaten ontstaan want overal maar dan ook overal zit onbetrouwbaar politiek gespuis in de bestuursraden, wat ze er doen weet niemand maar iedereen weet wel dat ze langs de kassa passeren en niet voor zakgeld.
    Willen wij een bestuurbaar land dan moeten “wij” dat onbetrouwbaar politiek gespuis overal buiten flikkeren, wie kiest voor een politiek mandaat doet dat mandaat voor 100% en mag geen enkel mandaat “erbij” uitoefenen.
    Wie het daar niet mee eens is zoekt maar ander werk.
    Het aantal politiekers én ambetantenaren moet tot het absoluut minimum herleid worden want die club is veel te kostelijk en bye the way heel dat politiek gespuis en die ambetantenarij moeten behandeld worden zowel qua salaris als pensioenen zoals de privésector, benoemingen voor het leven moeten definitief geschrapt worden. IEDEREEN WORDT GELIJK BEHANDELD.

  3. Zij die er rijkelijk hun kost aan verdienden wassen hun handen weer al in onschuld. Zoals Jean terecht schrijft: “wij” moeten dat onbetrouwbaar politiek gespuis buiten flikkeren. In 2018 krijgen “wij” daartoe de kans. Alhoewel ik toch rekening houd met “onregelmatigheden” tijdens het tellen van de stemmen.

Reacties zijn gesloten.