Groeiende armoede in Merkelland

Gerelateerde afbeelding

Het aantal mensen dat in Duitsland op de voedselbanken (Duits: “Tafel“) beroep doet, is duidelijk gestegen. In de loop van een jaar kwamen er 150.000 mensen bij of 10% meer behoeftigen. 16% der Duitse bevolking loopt het risico in de armoedeval, 19% in een sociaal isolement te belanden. (…)

In totaal doen er nu 1.65 miljoen mensen beroep op de voedselbanken. 1/3 kinderen en jongeren, een stijging van 10%. Het aantal senioren steeg zelfs met 20%, goed voor 1/4 van alle klanten.
Het aantal immigranten daalde met 6%; ze maken 1/5 van het totaal aantal klanten uit. Niet toevallig: immers sommige voedselbanken zagen zich verplicht “vluchtelingen” uit te sluiten vermits zij door de staat wel degelijk voorzien worden van ‘leven’smiddelen.

De stijging der senioren wordt verklaard door de te lage pensioenen of minimum inkomens voor ouderen. Elk tweede pensioen ligt onder 800 euro per maand.

In Duitsland telt men ca. 950 voedselbanken, die voeding verzamelen, overschotten, of voeding die nog perfect te genieten, maar waarvan de officiële verbruiksdatum, resp. vervaldatum, verstreken is.