Giorgia Meloni wil zich aan haar kiesbelofte houden

Als er niets tegen zit, dan wil de nieuwe Italiaanse eerste minister:in (sic) nog voor het einde van het jaar de asielpolitiek naar haar rechter hand zetten d.m.v. een decreet dat de komst van zgn. “reddingsschepen” moet bemoeilijken.

“Geredde” drenkelingen zouden dan aan boord van het NGO-schip hun asielaanvraag moeten doen, die dan vervolgens zou moeten gehonoreerd worden door het land onder wiens vlag het bewuste NGO-schip vaart. Bovendien moeten de redders bij een “redding” in internationale wateren zo snel mogelijk koers zetten naar de dichtstbij zijnde haven zonder dat ze nog dagenlang op zee ronddobberen in de hoop nog meer drenkelingen te kunnen “redden”. Hiermee wil Italië verhinderen dat de reddingsschepen met honderden fotogeniek-wanhopige mensen aan boord in Zuid-Italië (vasteland en eilanden) aanmeren. De NGO’s weten maar al te goed dat beelden met opeengepakte landverhuizers meer op sympathie kunnen rekenen dan een kaartersclub-gezelschap. NGO’s die zich niet aan de Italiaanse regels houden, kunnen met een boete van 50.000 euro bestraft worden en het schip zou eventueel in beslag kunnen genomen worden.

Binnenminister Matteo Piantedosi (partijloos) verzekerde de argwanende mensenrechtenpredikanten dat de Italiaanse regering absoluut niet de intentie heeft hulporganisaties te criminaliseren, wat niet wil zeggen dat ze – zoals in het verleden – een vrijgeleide krijgen om hun zin door te drijven. Ze zullen een gedragscodex moeten respecteren.

Zondag bezocht verkeersminister en vice-premier Salvini Lampedusa dat ook nu weer bijzonder in trek is bij wereldreizigers. “We hebben de plicht de door criminelen gedreven mensenhandel, die slechts dood en vertwijfeling brengt, te verhinderen. Migratie moet gestuurd en gecontrolleerd worden. Het is niet aanvaardbaar dat migratiepolitiek door privé verenigingen gestuurd wordt.”

Meloni bereitet Dekret vor: Wie Rom den Asyl-Ansturm eindämmen will