Gevangenisstraf wordt afgekocht

€ 800.000 MISDAADGELD = € 5000 BOETE

Sinds de wet van 28 juni 1984 kan het Parket een strafvordering laten vervallen tegen betaling van een geldsom (VSBG), door de zogenaamde afkoopwet van 14 april 2011 is deze mogelijkheid nog verruimd (VVSBG). Er wordt van deze wet veelvuldig gebruik gemaakt, niet altijd in koosjere omstandigheden.

Vorige week was er het geval van de stempelende miljonair in Gent. Nu duikt in Antwerpen een geval op van smokkel (tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, via België) van misdaadgeld. Aan de grens werd 400.000 euro cash geld in beslag genomen en bij een huiszoeking in Antwerpen nog eens 400.000 euro. Het Parket wil de zaak regelen in der minne, m.a.w. als de Raadkamer instemt komt er geen vervolging, mits betaling van… 5000 euro (+ afstand van het in beslag genomen geld).

Bron: tijd.be