Geld kunnen uitgeven is het probleem!

Als u dacht alles gehoord en gezien te hebben aan wantoestanden binnen de EUSSR, dan zal u na het lezen van dit artikel uw mening moeten bijstellen. 

Er stelt zich namelijk een probleem in de Balkanlanden.  Ze moeten voor  het einde van het jaar ettelijke miljoenen euro zien uit te geven.

De lidstaten van de Europese Unie moeten vóór het einde van het jaar de EU-fondsen die ze gekregen hebben, uitgeven, anders lopen ze het risico de fondsen kwijt te raken. Dat geldt in het bijzonder voor Midden- en Oost-Europese landen, de voornaamste begunstigden.

In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zet het dagblad Trud op zijn voorpagina dat “Bulgarije 7 miljoen euro per dag moet verdelen of anders alles zal verliezen”. Ruim 615 miljoen leva (ongeveer 308 miljoen euro) van de financiële hulp voor 2013 “moet vóór 31 december zijn uitgegeven, want anders zijn we dat geld kwijt”, aldus de krant. Het niet uitgegeven geld betreft zes van de zeven door de regering in gang gezette programma’s. Ruim de helft van het bedrag is bedoeld voor de ondersteuning van bedrijven in het kader van het Programma ter Bevordering van de Concurrentiekracht.

In de Roemeense hoofdstad Boekarest schrijft România libera bekend dat “in plaats van het aanleggen van waterleidingen en het leveren van stromend water, wat de regering ten tijde van de toetreding van Roemenië tot de EU in 2007 had beloofd te zullen verwezenlijken in dorpen met meer dan tweeduizend inwoners”, de staat bovendien “boetes van honderdduizenden euro’s dreigt te moeten betalen, wegens *“politieke en financiële belangen”. Het dagblad constateert dat “Roemenië de [Europese] gelden van alle lidstaten het minst aanwendt. Zelfs in sommige rijke gemeenten is de situatie slecht. In Snagov bijvoorbeeld, waar diverse hoogwaardigheidsbekleders van alle partijen wonen, hebben twee van de vijf dorpen in de gemeente niet eens stromend water.

“De beroerde prestatie van de Roemenen biedt slechts een schrale troost” voor het feit dat in Slovenië 882 miljoen euro aan Europees geld nog steeds geen bestemming heeft gevonden, aldus het dagblad Dnevnik in Ljubljiana. Dat bedrag vertegenwoordigt bijna 48 procent van de totale gelden die aan deze vroegere republiek van Joegoslavië zijn toegekend, constateert de krant, wat het land in de Europese middenmoot plaatst. Dnevnik meldt overigens dat slechts 12 procent van de 94 procent van de Sloveense ondernemers die op de hoogte zijn van het bestaan van de Europese fondsen, een idee hebben van de omvang van de beschikbare middelen.

EUSSRhttp://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/4127311-race-tegen-de-klok-om-geld-uit-brussel

1 gedachte op “Geld kunnen uitgeven is het probleem!

 1. Zo eigenaardig is dat niet want…er ontbreekt één woordje (en wel ééntje dat men hier, in dit onland niet kent: “ZINNIG geld uitgeven)
  Alvoor Slovenië toetrad tot “Europa”, hadden zij practisch geen staatsschulden en kon dit land zelfbedruipend bestaan …
  Waarom men zoooo nodig geld moesten doorsluizen naar Bulgarije & Roemenië is ènkel maar te wijten aan de grootheidswaanzin van de EU… zij waren beschaamd dat die “nieuwe lidstaten” nog leefden in primitiever toestand dan de àndere lidstaten en wilden dààr vlug-vlug verandering in brengen.
  Eén van die nare gevolgen hebben wij hiervan ondervonden met het “paardenvleesschandaal”…. –> het werd in beide landen, BIJ WET VERBODEN (!!!) om nog met paarden-getrokken karren op de openbare wegen te komen, zodat een massa “buitenmensen” hun énig vervoermiddel moesten laten afslachten omdat die dieren een nutteloze onkost werden.
  Met de “vergoeding” dat de boeren kregen van de overheid, konden zij juist een gewone fiets kopen. 🙁
  Die buitenlieden waren gelukkig in-de-staat-waarin-zij-leefden… wààrom dan die mensen VERPLICHTEN om zogezegd “modern” te leven ?

Reacties zijn gesloten.