Gaat het wel om stikstof?

De docu ‘STIK, stof tot nadenken’ toont hoe boeren in een hoek worden gedreven door Brussel en het onbetrouwbare stikstofrekenmodel AERIUS. En gaat het wel om stikstof, of om iets anders? Bekijk deze belangrijke film hier gratis!

Duizenden boerenbedrijven, die vaak al vele generaties familiebezit zijn, dreigen kapot te gaan als gevolg van de bizarre stikstofregels. Behalve dat mensen hun levenswerk in rook zien opgaan, komt zo ook de Nederlandse voedselzekerheid in gevaar, waarschuwen boeren. Naast getroffen boeren laat de docu verschillende deskundigen aan het woord die het stikstofbeleid onderuithalen en gehakt maken van AERIUS, het rekenmodel waarop dat beleid grotendeels is gebaseerd.

“Er zijn normen ingesteld en er is een model gebouwd. Die twee koppelen we aan elkaar en dat wordt de wet. Maar of dat ook maar iets met de werkelijkheid te maken heeft, weet men niet,” zegt wetenschapsjournalist Marcel Crok. “Dat gaat ten koste van het leven van boeren.”

Volgens chemicus Jaap Hanekamp weten beleidsmakers dit, maar kijkt men de andere kant op. Hij spreekt daarom van ‘science denial’, het ontkennen van wetenschappelijke kennis. “En dan ga je je afvragen wat er nou werkelijk aan de hand is. Gaat het nu over stikstof? Dat antwoord moet zijn: nee, het gaat niet over stikstof. Het gaat over iets heel anders. Misschien moet het parlement daar maar eens over gaan ruziën. Hebben we het over stikstof, een ordinaire machtsstrijd, gezichtsverlies, of iets anders?”