EUSSR in haar hemd gezet

Naar verluidt wordt er binnen het EU-heiligdom voluit “gestolen, bedrogen, getreiterd, gedreigd… en seksueel geïntimideerd”

Gsm’s, smartphones, pc’s, tablets, laptops kiezen op een onverklaarbare wijze het hazenpad. De cijfers van 2020 tonen een verdubbeling van deze feiten in vergelijking met 2019. Niet alleen diefstal, maar ook bedrog, door volksvertegenwoordigers en/of personeel. Goed voor 1.3 miljoen euro. En daar bovenop: mobbing, pesten, ongewenste seksuele handelingen tussen alle geledingen.

Ca. 7800 EU-medewerkers verdienen hun dagelijks brood in het zweet van hun aanschijns; er lopen ca. 700 geliefde afgezanten van hun resp. volkeren uit 27 EU-lidstaten rond.

Wie ervan uitging dat het diefstalfenomeen in “home office”-tijden zou verminderen, vergist zich.