Eurostadion hoort thuis in Brussel, niet op Parking C in Grimbergen

IMG_9043 eurostadionSenator Bart Laeremans en Vlaams fractievoorzitter Joris Van Hauthem hielden vandaag een personferentie betreffende het nationaal stadion en het net bereikte akkoord hieromtrent.

Wij publiceren hierbij enkel hun slotbedenkingen en strategie.  De volledige tekst kan u aanvragen bij de persverantwoordelijke Klaas Slootmans:  pers@vlaamsbelang.org

1. De reden waarom alles in een stroomversnelling is gekomen, heeft te maken met het Europees Kampioenschap Voetbal van 2020. Op 13 september moet er bij de UEFA een principiële kandidatuur stelling ingediend zijn; in april 2014 moet er een kant en klaar dossier liggen.
Dat wordt gebruikt als één van de argumenten om te kiezen voor Parking C en niet voor Schaarbeek-Vorming, omdat er op Parking C sneller gebouwd kan worden. Niet alleen is dit laatste hoogst betwistbaar, bovendien is de deelname aan het EK een heel zwak argument om de zaken te versnellen. Dit EK wordt immers verspreid over tal van Europese hoofdsteden. In België zouden er hoogstens een tweetal matchen gespeeld worden. Het zou absurd zijn om de keuze van de locatie voor dit bouwwerk te laten afhangen van amper twee voetbalmatchen. Wij zijn alvast van oordeel dat de glorie van enkele politici, die in 2020 graag vooraan willen zitten bij deze matchen, absoluut ondergeschikt is aan het algemeen belang en aan de noodzaak om een zo geschikt mogelijke plaats te vinden voor een hedendaags en goed bereikbaar stadion.

2. Parking C vinden wij om vele redenen niet de geschikte locatie en wij betreuren ten zeerste dat de Vlaamse regering zich zo gemakkelijk heeft laten meeslepen in dit verhaal. We vinden het onbegrijpelijk dat Peeters en de N-VA-ministers Muyters en Bourgeois niet lijken in te zitten met de verdediging van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand, zelfs niet dat politici van een Franstalige meerderheidspartij uitdrukkelijk te kennen gaven dat een deel van Grimbergen door de aanwezigheid van het stadion een tweetalig statuut zou moeten krijgen. Het is de zoveelste illustratie van het feit dat deze regering Peeters geen ernstig Randbeleid voert en via de medewerking aan dit stadion zélf de rode loper zal uitrollen voor de verBrusseling van de Vlaamse Rand. Uitgerekend in een dossier waar ze, met een eenvoudige verwijzing naar het GRUP, heel gemakkelijk een andere beslissing kan nemen.

3. Blijkbaar had de Vlaamse regering haar steun aan het project en de ondertekening van de intentieverklaring (die ten laatste donderdag of vrijdag moet plaatsvinden) afhankelijk gemaakt van garanties inzake mobiliteit en veiligheid en inzake het behoud van de Memorial Van Damme. Voorwaarden inzake het Nederlandstalig karakter van Grimbergen werden dus niet eens gesteld. Wij blijven hopen dat de Vlaamse regering het gezond verstand laat zegevieren en roepen haar op haar medewerking aan dit project te staken. Wij zullen de komende maanden alles doen om de Vlaamse meerderheidspartijen te overtuigen dit project te laten varen.

4. Indien er inderdaad toch beslist wordt om het nieuwe stadion te bouwen op Parking C, dan beloven wij weerwerk op juridisch vlak. We zullen dan zelf en/of in samenwerking met buurtbewoners alle gerechtelijke stappen zetten die we nodig achter om het project tegen te houden. We hebben op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening heel sterke argumenten. We zijn ondertussen  ervaringsdeskundigen: nog maar enkele maanden geleden hebben we Vlaams minister Muyters in het zand doen bijten in het dossier van de Grimbergse Potaarde, waar de minister een parkgebied van 1,5 hectare wilde opofferen aan de betonbaronnen.

Eén gedachte over “Eurostadion hoort thuis in Brussel, niet op Parking C in Grimbergen

Reacties zijn gesloten.