Europese tragedie?

fly2In Vlaanderen kan men best eens duidelijkheid scheppen. Na wat te lezen staat in “Griekse Tragedie” is de tijd rijp om aan alle politieke partijen de vraag te stellen. Bent u voorstander van de Europese Unie? Voorlopig niet aan de bevolking, dat kan pas daarna. De kloof tussen de politiek en de burger zou zeer duidelijk aan het licht komen.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat meer dan de helft van de Vlamingen de unie zou verwerpen. Maar dan komen we tot een ander punt. Ongeveer iedereen zal toch wel weten dat het Vlaams Belang de enige partij is die zich ronduit uitspreekt tegen de EU in haar huidige vorm. Hoe komt het dan dat die partij slechts 10% van de stemmen haalt? Eén van de redenen is gekend: het cordon sanitaire. Ook het demoniseren van het VB heeft daarin een grote rol gespeeld, en nog steeds. Maar het cordon zorgt er vooral voor dat het VB zoveel mogelijk in de media uitgesloten wordt waardoor de partij nooit haar programma duidelijk kan naar voor brengen. Het gaat hem zeker niet om het feit dat de partij een racistisch programma zou hebben. Anderen proberen uit hun programma zoveel mogelijk weg te halen. Om de indruk bij de kiezer te wekken dat ze erg begaan zijn met de autochtone bevolking. Daar zit dus niet de reden, misschien wel een deel van de demonisering.

De media, de bedienaars van het regime, praten enkel over de weldaden van de unie en zwijgen het programma van het VB dood. Dààr zit volgens mijn mening de reden van het verschil tussen het stemgedrag naar het VB toe (10%) en het percentage van de ondervraagden (+50%) inzake de EU. Ik baseer deze bewering op de andere landen in de unie waar de vraag werd gesteld. In om het even welk land stemt meer dan de helft van de bevolking Brussel (EU) weg. Overal schieten de partijen die de unie verwerpen als een raket omhoog. Niet in Vlaanderen.

Wat kan daaraan gedaan worden? Goede vraag die best beantwoord wordt door het VB zélf. Hoe kom je van het imago af dat je als partij niet meespeelt? Hoe komt dat in het buitenland partijen als het VB scoren? Er is in de tijd die rest tot Europese verkiezingen veel werk aan de winkel. Ik ben ervan overtuigd wanneer het VB het middel vindt om de massa te bereiken, haar een grote toekomst wacht met daaraan een grote verantwoordelijkheid verbonden. Want de tijd dringt dat de burger beseft wat hem te wachten staat. De brief “Griekse Tragedie” van die Vlamingen in Griekenland zou door gans Vlaanderen moeten verspreid worden. Wie hem leest moet dan maar zelf zijn conclusies trekken. Hij zal dan niet kunnen zeggen ” Dàt hebben we niet geweten”! Wie bezorgt die brief aan de voorzitter van het VB?

De vlieg

1 gedachte op “Europese tragedie?

 1. Uit armoede heb ik en anderen maar de petitie getekend in NL., misschien kan van daar uit een objectieve ruggensteun komen. Niets belet jullie om ook te tekenen om het monster EU af te remmen en om het terug te dwingen waarvoor het opgericht is nl. een economische unie van soevereine staten.
  https://www.burgerforum-eu.nl/#petitie

Reacties zijn gesloten.