EU-wurgverdrag

EUSSREU-wurgverdrag

Alleen Vlaams Belang verzet zich

In alle stilte zet de gevestigde politiek alweer enorme stappen in de richting van een ‘Verenigde Staten van Europa’. Er ligt immers een zoveelste wurgverdrag van de Europese Unie op tafel dat meer macht overdraagt aan de supranationale instellingen van de EU…

Middels het zogenaamde ‘Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie’, of: ‘Fiscal Compact’, komt een groot deel van de macht over onze begroting bij de antidemocratisch tot stand gekomen en niet-democratisch werkende EU te liggen. Het Fiscal Compact regelt dus in essentie de afdracht van macht en bevoegdheden – het weggeven van soevereiniteit dus – aan de EU.

Toverwoord
Het Fiscal Compact is de zoveelste in een rij van maatregelen die worden ingezet om de ‘stabiliteit van de euro’ te ‘verbeteren’. De term ‘stabiliteit’ is sinds de invoering van de euro hét toverwoord van de EU. De EU en de euro hebben van een relatief stabiel Europa immers een instabiel continent gemaakt. Daarom zijn er om de euro te redden – en dus ook de EU – allerlei ondemocratische kunstgrepen nodig, zoals dit wurgverdrag. Die hebben tot doel om van Europa een Europese superstaat te maken, waarin Vlaanderen slechts een provincie zal zijn.

Salamitactiek
Met het Fiscal Compact geven we de regie over onze overheidsfinanciën in handen van de EU. Dit verdrag moet dan ook worden beschouwd als een zoveelste stap richting een ‘Politieke Unie’ of ‘Totale Unie’. Daarbij wordt de zogenaamde salamitactiek toegepast, wat ook blijkt uit de vele unies waarover men het heeft: ‘Economische en Monetaire Unie’, ‘Bankenunie’, ‘Belastingunie’, ‘Sociale Unie’ en ‘Politieke Unie’. Die moeten samen uiteindelijk de ‘Totale Unie’ vormen. Eurocraten hebben een EU voor ogen hebben die élk aspect van ons leven beheerst.

ESM
Als bijna enige partij verzet het Vlaams Belang zich tegen het zogenaamd ‘Europees Stabiliteitsmechanisme’ (ESM), dat van Europa een Noord-Zuid-transferunie naar Belgisch model maakt. Daarin draaien de sterkere lidstaten automatisch op voor de zwakkere. Dat zogenaamde ‘permanent’ noodfonds is antidemocratisch. Het ESM is een door de EU georganiseerde miljardendiefstal en berooft Vlaanderen van zijn soevereiniteit en zeggenschap over zijn eigen beleid.

De werking van dit ‘Europees diefstalmechanisme’ hangt af van onder andere dit Fiscal Compact. Dit land zou dan ook beter een voorbeeld nemen aan Engeland en Tsjechië, die weigerden dit verdrag te ondertekenen. Bij een tekort hoger dan 3 procent krijgt de Europese Commissie immers het volledige gezag over een lidstaat. Het is dan slikken of stikken, met boetes als stok achter de deur. Dit zoveelste EU-wurgverdrag houdt geen rekening met de eigenheid van de lidstaten. ‘One size fits none’, zeiden verstandige economen over de euro en zeggen ze ook over dit soort EU-verdragen.

Wanneer België dit verdrag goedkeurt, worden we weer wat meer marionet van de EU. Maar bovenal wordt door dit verdrag de Vlaming financieel leeggezogen en wordt een onafhankelijke Vlaamse staat een lege doos. Dat de N-VA dit verdrag goedkeurt, is dan ook onbegrijpelijk. Het Vlaams Belang trok in de verschillende parlementen fel van leer tegen dit verdrag en zal zich blijven verzetten tegen de machtsgreep van de EU.

Sam van Rooy

4 gedachten over “EU-wurgverdrag

 1. Enorme stappen in de richting en naar het voorbeeld van de verenigde staten . OK , dat zou kunnen ! op voorwaarde dat wij , zoals in de VS een en dezelfde taal spreken ! Het Nederlands bv en dan nog liefst het Antwaaarps dialect Dat is de enigste voorwaarde om de “VS van Europa” te doen slagen . Opdat wij vervolgens , met zijn allen fier zouden zijn als Europees Staatsburger en dat duidelijk willen laten horen door een gepaste Europese Brabacone uit volle borst mee te zingen ! Ik stel voor , samen met Barosso en Van Rompuy te kiezen voor ” Wie Heeft Er Suiker In De Erwtenssoep Gedaan ” Wie kent dat succesnummer van de Strangers niet ?

  • Dank voor deze interessante webstek. Zal hem zeker regelmatig bezoeken.

 2. @ Beste René,
  U bent nog “jong” hé man… Het succesliedje “Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan ?” dateerd reeds vanuit Fikken’s prille jeugd, namelijk “de mobilisatie”…en dàt was in 1939 !…
  De meesten onder de bevolking geloofden toen dat er een “bleutje” die in de veldkeuken werkte zich vergist had van bus, zodat hij suiker, in plaats van zout genomen had.
  Een paar jaar tevoren was de Vlaamse film “de Witte” nog maar verschenen, en iederéén herinnerde zich nog het “zoutgebeuren”… vandaar dan het grote succes.
  Dat de Strangers dat lied ook nog eens uitbrachten was één van hun verdiensten… zo hebben zij nog meer “gouwe ouwen”-in-een-nieuw-kleedje uitgebracht.

Reacties zijn gesloten.