EU wil ons tot EUropeanen kneden

Vergelijk het met de vaccinatie die tot een groepsimmuniteit moet leiden zonder dat de gezondheidszorg overbelast wordt. We moeten binnen de EUSSR allemaal verplaatsbaar, inruilbaar en vervangbaar zijn. Het uiteindelijk doel: weg met elke vorm van nationalisme, leven de pan-EUropeaan!

2 gedachten over “EU wil ons tot EUropeanen kneden

 1. De EU – Europeaan is maar een tussenstap. Overeenkomstig het Coudenhove Kalergi plan moet de autochtone bevolking vervangen worden door een geïmporteerde soort, vooral uit Afrika, en hieruit moet dan een bastaardsoort voortkomen met een IQ van max. 90, maar minder is nog beter.
  https://eventnl.wordpress.com/2017/07/07/het-kalergi-plan-het-genocidale-plan-om-de-autochtone-naties-en-mensen-van-europa-te-vernietigen-juli-2017/
  met citaat :
  ““……..om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren op “positieve manieren”….

  Dit wat hij voorstelde zou moeten gebeuren door geforceerde massamigratie om een ongedifferentieerde homogene massa van slaven te creëren die zouden moeten worden gedomineerd door een welvarende zelfverkozen elite….

  Wat is het doel? Het doel is rassenvermenging! En als de mensen niet bereid zijn om dit uit hun eigen vrije wil te doen, dan zullen wij ze dwingen middels regeringsmaatregelen. De uitdaging van rassenvermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keus, het is een plicht. Het is verplicht.” (Nicolas Sarkozy)…. (=einde citaten).

  Over de praktische uitwerking :
  http://www.daretoreadit.com/64625/mep-warns-un-pact-will-flood-europe-with-59-million-migrants-by-2025

  De bron in deze brug is echter niet meer beschikbaar. Censuur ???

  Een recentere analyse is er in de volgende bron :
  https://thenewamerican.com/british-politician-elites-want-unlimited-migration-to-create-third-world-west/
  met citaten :
  “……, Atkinson’s quoted lines don’t explicitly state that illegal migration would be “decriminalized.” Yet reading between the lines isn’t hard given how immigrationists have so often tipped their hand……
  Earlier this year, for instance, socialist French president Emmanuel Macron said that “‘bombshell’ population growth in Africa means Europe is entering an ‘unprecedented’ age of mass migration … asserting that the two continents’ destinies are ‘bound,’” reported Breitbart. ……
  Most shockingly, Macron cited an “Africa expert” who’d said, approvingly, that the number of Africans living in Europe will rise from nine million today to between 150 million and 200 million during the next three decades…..
  Since this would be a phenomenon of Western Europe, whose population is only 400 million — and given that native Europeans have below-replacement-level fertility rates (i.e., they’re disappearing) — this means that 2048 Western Europe would largely no longer be Western. Thus, much as with the indigenous Ainus in Japan, who’ve largely been subsumed by the Japanese, this amounts to the destruction of cultures and peoples, what some call demographic genocide.
  Bow to the Inevitable
  The second immigrationist argument is that by “2050, sub-Saharan Africa will have 800 million new workforce participants,” as the CGD writes, who’ll enter Europe seeking opportunity no matter what we do. So just throw up your hands and accept the inevitable transformation of Europe into “Eurafrica,” as some “experts” are calling it………..
  The Destruction of the Occident Is no Accident
  Thus do many suspect that the immigrationists’ real motive isn’t concern about old white people, young Africans, or sclerotic economies — the motive is globalist ambitions. Forging a united European Union (or larger) empire requires destroying national cohesion by eliminating the sense, and reality, that people within a given nation are one people. If they’re just peoples reflecting the whole world, why would they object to a one-world government?
  Note that the Romans (with the Jews) and the Eastern European Marxists behaved likewise: They sometimes moved populations around and mixed them to eliminate group cohesion and, therefore, resistance to their imperial rule….
  Another factor driving immigrationists is that European-descent people are an obstacle to globalism. In the United States, for instance, the less-globalist Republican Party derives 90 percent of its votes from whites. The essentially open-borders, brazenly statist Democratic Party wins all other major groups by wide margins……. “ (=einde citaten).

  Nog een bron :
  https://www.frontnieuws.com/eu-plan-70-miljoen-afrikanen-in-europa-tegen-2035/
  met citaat :
  “De EU werkt aan een migratiepact dat later deze zomer moet worden goedgekeurd. Als het wordt aangenomen, kunnen meer dan 70 miljoen Afrikanen Europa binnenstromen………..
  De Europese Unie is van plan een zogenaamd “migratiepact” goed te keuren, dat de lidstaten een massale migratie van 70 miljoen Afrikanen zal opleggen. Dat onthult de Duitse Europarlementariër Gunnar Beck (AfD)…….
  De EU had het er nog niet zo lang geleden over om tot 2035 tot 70 miljoen Afrikanen naar Europa te importeren”, vervolgt hij, alvorens af te sluiten met een zeer voorzichtige opmerking: “Naar mijn bescheiden mening is dat niet wat we nodig hebben om onze economie te moderniseren”…….
  Massa-immigratie is in Brussel al lang gepland en wordt openlijk gerechtvaardigd door de wens om de vergrijzende Europese bevolking te vervangen door Afrikanen. In plaats van het geboortecijfer in Europa op te krikken, zullen er tot honderd miljoen raciale vreemdelingen uit de derde wereld worden ingevoerd. Het is een kwestie van mensen uitwisselen, omvolking..”

  (=einde citaat).

  Alleen al uit de voormelde citaten blijkt dat het gewoon de bedoeling is om Europa, met zijn bevolking en beschaving te vernietigen, en te degraderen tot een 3de wereld land, met een bastaardsoort, onder leiding van een “elite”. Alles moet dan ook uitgeveegd worden, en daarin past dan de recente “woke” en “cancel” terreur. Het is de tactiek van de verschroeide aarde. Dit Coudenhove Kalergi plan dient dan ook samen gelezen te worden met Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) terreur. Achter deze 3 plannen gaan immers de 2 Olifanten in de kamer schuil. Het Coudenhove Kalergi scenario wordt hier dan ook al kort en bondig duidelijk gemaakt in de voormelde citaten. Dit verklaart dan ook al veel over wat er momenteel gaande is, bij deze “vernietiging”. En deze vernietiging is nodig voor een communistische NWO dictatuur en dito terreurregime, en hiervoor dient de blanke “goyim” vernietigd te worden, weliswaar met behulp van verraders. Ik verwijs voor een vollediger begrip naar de teksten in de bruggen.

  Het gaat hier dan ook niet meer over een verborgen agenda, deze ligt immers open en bloot op tafel. Waar zit het verzet die naam waardig, van diegenen die verkozen werden en er voor betaald worden. Wat is het probleem ? Is men nog niet uit de kast of moet er nog gewerkt worden aan de “ruwe steen” ??

  De samenzweerders en verraders dienen dan ook ontmaskerd te worden, via een duidelijke en radicale taal. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Het doel heiligt de middelen, want het gaat hier immers om de keuze tussen de ondergang of het overleven. Of de dood of het leven !!! Men dient hierbij niet heiliger te zijn dan de Paus, te meer daar deze nu een duivelse figuur is. En er is ook de notie “Noodtoestand” uit de rechtsleer.

  Gaat men wachten tot 2030 ?? De werkelijkheid verplicht mij echter vast te stellen dat velen nog altijd niet willen weten waar we op af stevenen.. !! Kortzichtig en bekrompen blijft men verslaafd aan leugens die men toch zo graag hoort. Het ontwaken uit deze roes van zelfbedrog , zal echter gebeuren op een blauwe maandag, in het bloed, en er zal veel bloed vloeien.

 2. De Judeeërs noemen Europa “Edom” en beweren dat hun clandestiene “exilarch” alleen zijn heerschappij openlijk kan vestigen in Jerusalem nadat Europa vernietigd is, en dan vooral Rome omdat daar de Troon van Petrus staat, de hoogste zetel van gezag in het Christendom. Zij hebben een bijzondere haat jegens de Germaanse volkeren omdat de Germanen eeuwenlang het bastion van het katholiek Christendom gevormd hebben sinds hun kerstening (men mag niet vergeten dat de koningshuizen in geromaniseerde landen zoals Frankrijk en Spanje ook van Germaans bloed waren) en omdat het nordide raciaal type het best bewaard gebleven is doorheen de eeuwen in de Germaanse volkeren, beter zelfs dan bij de Judeeërs zelf die meer vermengd zijn met het mongoloïde bloed van Jafet (Asjkenazim) en het negroïde bloed van Cham (Sefardim). Het type dat nordide genoemd wordt is immers het zuiver raciaal type van de patriarch Shem; de oude Israëlieten, inclusief de Heer Jezus Christus en de H. Maagd Maria, zagen er nordide uit, langschedelig, blank met licht haar en lichte ogen. Het mongoloïde ras is het ras van Jafet en het negroïde ras is het ras van Cham; Shem, Cham en Jafet waren de drie zonen van de patriarch Noë. Shem is de heer te midden van zijn broeders en zijn huis heeft natuurlijke, ingeboren kwaliteiten voor bestuur en leiderschap in een graad waarin de zonen van Cham en Jafet die niet hebben. Daarom vrezen en haten de Judeeërs de Europeanen en willen zij hen ruïneren; zij zijn biologisch hun meest capabele tegenstanders betreffende hun wil tot werelddominantie.

  De Kerkvader Sint Hippolytus categoriseerde in zijn Chronicon de Germanen als Semieten, afstammelingen van Shem. Het pastoralistisch nomadisme van onze Germaanse voorvaderen komt daarmee overeen, want Abraham en zijn kroost waren nomadische schapenherders. Onze voorvaderen hielden paardenkudden in plaats van schapenkudden omdat zij in het bijzonder krijgersvolkeren waren in een kouder, harder klimaat. Dat de huidige Semitische volkeren in het Midden-Oosten er donkerder uitzien komt door vermenging met het bloed van Cham. Bij de Levantijnse bevolking ziet men, echter, nog opvallend blanke kenmerken; ook bij volksstammen zoals de Jezidi-stam, en waarschijnlijk werd daarom die stam ter vernietiging gemarkeerd door de judeo-maçonnieke IS. Zie de Lijkwade van Turijn; het Heilig Gelaat op die doek toont een langschedelige Persoon op Wie Scandinavische Noormannen raciaal meer leken dan hedendaagse Palestijnen. De Gelukzalige Katharina Emmerick zag ook steeds de Semieten als raciaal blanke mensen in haar heilige visioenen.

  De Judaïsche oligarchen, die Lucifer aanbidden en zijn cultus openlijk op aarde willen vestigen als wereldreligie, willen de nordide mensen doen verdwijnen in Europa door raciale vermenging met Aziatische en Afrikaanse volkeren om zo de Europeanen af te snijden van hun natuurlijke, raciale aristocratie, dus van hun natuurlijk leiderschap. De zuiverste nordide vrouwen willen zij aan hun eigen zonen geven ten gunste van hun bloedlijnen.

  Het is nodig dat mensen van het nordide type een sociale aristocratie gaan vormen binnen de Germaanse volkerenfamilie waarin zij bewust selectief huwen om dit type te preserveren tegen de vijandige pogingen om het te doen verdwijnen.

Reacties zijn gesloten.