Er is iets loos…

Binnenkort gaan we op vakantie naar het buitenland.  En één van de vragen die je dan krijgt door mede-toeristen is vanwaar je komt, welke nationaliteit je hebt.  Steevast antwoord ik dan dat een Vlaming ben, tegen mijn wil behept zit met een belgisch paspoort, maar eigenlijk staatloos.  Zolang Vlaanderen niet onafhankelijk is behoort mijn nationaliteit toe aan het land b. Bezette identiteit.

Anke Van Dermeersch over staatlozen:

– Er zijn er die zich als staatloze aangeven, waarmee evenwel niet noodzakelijk gezegd is dat zij niet op het grondgebied van hun staat kunnen of mogen verblijven met alle rechten die die staat biedt, ook al zouden zij daar als staatloos of als vreemdeling worden beschouwd.
– Er zijn er eveneens die zich hier als staatloze aandienen, maar dat wil nog niet noodzakelijk zeggen dat zij niet in de mogelijkheid zouden zijn om de nationaliteit van hun land van oorsprong terug te krijgen.
– Een aantal kandidaat-staatlozen maakt ook gebruik van valse paspoorten en valse identiteiten.
– Er wordt tevens regelmatig vastgesteld dat er gebruik wordt gemaakt van het afleggen van onjuiste verklaringen om hun reële situatie te verdoezelen.
– Er zijn er van wie de asielaanvraag in een ander land van de EU is afgewezen en die als dusdanig via de asielprocedure kansloos zijn in de rest van de EU en daarom in een ander EU-land, in ons geval dus België, alsnog een verblijfsrecht trachten uit de brand te slepen als vermeende staatloze.
– Velen wedden ook tegelijkertijd op verschillende paarden door én het statuut van staatloze aan te vragen én zich aan te dienen als kandidaat-asielzoeker, waarbij dan meermaals blijkt dat ze als asielzoeker ineens wél over een nationaliteit beschikken.
– En om dat allemaal te organiseren, zijn er blijkbaar ook netwerken aan het werk die dat voor de betrokkenen, tegen betaling mag worden verondersteld, allemaal in goede banen leiden. Zo blijken in de dossiers van Palestijnen, blijkbaar een grote groep van wie zich als staatlozen aandienen, heel veel gelijkaardige gevallen voor te doen die vaak beroep doen op dezelfde advocaten.

Lees meer: Staatlozen zwendel moet stoppen!