Effectievere opsporingsmiddelen zijn in NL overbodig

Gisteren stemde de Kamer over FVD-motie van Theo Hiddema om het lage opsporingspercentage nu EINDELIJK te verhogen en politie en justitie nu de middelen te geven om de opsporing structureel te verbeteren om zo de veiligheid effectief te vergroten. Helaas! VVD, CDA, D66 en SP stemden tegen de motie Hiddema.