Druk van de EUSSR: Athene moet moskee bouwen

 

Het bankroete van EU-gelden afhankelijke Griekenland bouwt de eerste moskee van Athene. Athene wil echter geen Turkse bemoeienis.

Bijna lijkend op een groot vooropgezet plan schieten bouwplannen voor moskeeën in Europa uit de grond. In Kopenhagen zal, ondanks verzet van de bevolking, een grote moskee met 20 meter hoge minaretten ontstaan.

De Beierse hoofdstad München dient op wens van de stadsraad, onder de bezielende leiding van burgemeester Ude, het Centrum voor de islam in Europa, München (ZIE-M) te krijgen. Lange tijd onder uitsluiting van het publiek gepland, dient midden in München onder leiding van imam Bajrambejamin Idriz uit Penzberg in Oberbayern, die o.a. op verdenking van titelbedrog en contacten met radicaalislamitische kringen van zich deed spreken, het ZIE-M te ontstaan.

Aan de burgers wordt niets gevraagd, noch in München noch in Keulen

Ook hier ontstaat massaal verzet tegen de moskeebouw met een daarbij behorend cultuurcentrum. Al meer dan een jaar lang formeren zich burgerinitiatieven om via een burgerreferendum de inwoners van München zelf te laten beslissen of er een 6000 m² groot bouwwerk, financieel vooral gesteund door het streng islamitische Qatar, gebouwd moet worden. Een van de plaatsen voor de bouw van het ZIE-M was tot nu toe het Stachus terrein.

De “Süddeutsche Zeitung” berichtte vorige zondag dat volgens burgemeester Ude het ZIE-M daar niet meer gerealiseerd zou kunnen worden. Uit veiligheidsredenen. Ude en de derde burgemeester van München, Hep Monatzeder (Groenen), hadden aan de rand van de Münchener veiligheidsconferentie een ontmoeting met de Minister van Buitenlandse Zaken van Qatar. Deze had zijn welwillendheid tegenover het project bekend gemaakt.

 

DITIB Centrale Moskee in Keulen

Tegen de centrale moskee in Keulen, het grootste moskeeëncomplex in Duitsland, waarvan de bouw op dit moment vanwege bouwgebreken bijna stil ligt, bestond vanaf het begin verzet. De opdrachtgever is hier de Turks-islamitische DITIB. Deze autoriteit ressorteert rechtstreeks onder de Turkse minister-president Erdoğan. De afgelopen jaren zou te zien zijn dat de DITIB in extreme mate door radicale islamieten gedomineerd zou worden.

Druk uit Brussel: Grieken moeten moskee bouwen – betaald met EU-gelden

Het bankroete Griekenland plant met EU-geld eveneens een moskee voor Athene. Dit gebeurde vooral op druk van Brussel. Sinds 2010 wordt er vanuit Brussel door de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa samen met de Europese commissie op gehamerd dat meerdere tienduizenden illegaal in het stedelijk gebied Athene levende migranten uit islamitische landen (overwegend Irakezen, Egyptenaren, Pakistani en Afghanen) nog steeds geen eigen moskee in Athene hebben. Omdat Griekenland niet over eigen financiële middelen beschikt waarvan het islamitische bouwwerk in de hoofdstad Athene gebouwd zou kunnen worden, wordt er een greep in de EU-potten gedaan – via omwegen dus mede door de Duitse belastingbetaler betaald.

De Griekse regering weigert echtere iedere inmenging van de Turkse regering. Financiële steun zou men in geen geval willen aannemen, aldus de plaatsvervangende Griekse Minister van Buitenlandse Zaken Constantinos Tsiaras. Athene zou een van de weinige Europese hoofdsteden zonder moskee zijn, men zou echter niet ingaan op een samenwerking of afspraken met Turkije. De moskee zou geen minaret krijgen en het grondstuk waarop hij gebouwd wordt blijft in handen van de Griekse staat.

Het bouwproces dient door vijf Griekse en twee islamitische vertegenwoordigers begeleid te worden. De imam zal ook ingezet worden door het Griekse Ministerie van Onderwijs.

Islamitische kazernes

De grootste criticus van het geplande grote project is de metropoliet Seraphim uit Piraeus, een hoge hoogwaardigheidsbekleder van de Grieks-orthodoxe kerk. Seraphim ziet bij de huidige onzekere economische en politieke situatie door de onbeperkte instroom van de Turken en andere moslims naar Athene een grote bedreiging voor de sociale vrede.

De bouw van het moskeeproject, Seraphim noemde het een “islamitische kazerne”, zou verhinderd moeten worden, omdat dit een project van de nakomelingen van de kruisvaarders en Turkenvrienden uit Brussel zou zijn. Een groepering, met o.a. bisschoppen, academici en legerofficieren, is ook een initiatief tegen het parlementsbesluit gestart om een moskee in Athene te bouwen.

 

Bisschop Sepharim uit Piraeus is tegen de bouw van de moskee in Athene

Turkenjuk

De Grieken kijken terug op een lange en droevige geschiedenis van onderdrukking en geweld door de Turken. De 400-jarige Turkenheerschappij over het huidige Griekenland, de Turkse invasie van Cyprus en gebiedsaanspraken van Turkije in de Egeïsche Zee zijn er de oorzaak van dat slechts heel weinig Grieken positief op islamitische stromingen reageren.

De tijd van het Ottomaanse rijk wordt in de moderne Griekse nationale geschiedenis vaak Turkokratia (“Turkenjuk”) genoemd. De bouw van de grote moskee in Athene onder controle van de Griekse staat en Brussel dient een kleine stap in richting verzoening en democratie te zijn.

Het blijft echter de vraag of Griekenland op dit moment geen belangrijkere problemen heeft dan de realisatie van een islamitisch godshuis.

Bron:

http://www.blu-news.org/2013/02/11/athen-muss-grosmoschee-bauen/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)