“Dreigend schoolschisma!”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is mediamanipulatie.jpg

Ook in Nederland wil men dat iedereen liefst even dom is/wordt.  Zoals ook hier weigeren de pleitbezorgers van een “breed middelbaar onderwijs” te vermelden waar het kalf gebonden ligt.  Iedereen moet mee.  Het niveau moet worden bepaald door de minst begaafde van de klas.  En dan wordt er angstvallig vermeden het probleem bij naam te noemen. 

Jan mag niet schitteren.  Ali moet absoluut een goed rapport krijgen.  Scholen mogen geen te moeilijk lessenpakket aanbieden.  Leerkrachten kunnen het rode potlood best thuis laten.  Te veel fouten aanduiden werkt stigmatiserend.  De racisme- of discriminatieklacht wacht om de hoek.  

Jan verveelt zich op school, rebelleert, en schrijft slechte toetsen.  Ali kan hem dankzij stimulerende bijlessen en een aangepast valideringssysteem inhalen.    Doelstellingen volbracht: zie je wel, blank of gekleurd hebben een gelijke hersencapaciteit. 

Zo zou het moeten zijn.  Tenminste volgens bepaalde onderwijsspecialisten, verzameld in de Nederlandse Onderwijsraad, die het hebben over “sociale cohesie”, “dreigende segregatie” en “schisma’s” op school.  Cijfers worden weergegeven zonder er de juiste conclusies uit te trekken;:

“Een opvallende trend is de afname van het aantal brede brugklassen. De afgelopen tien jaar daalde dat van 70 naar 55 procent, terwijl het aantal categorale klassen (met maar één niveau) steeg van 30 naar 45 procent.

Laten we een kat een kat noemen.  We weten allemaal dat het niveau van het onderwijs – zowel bij ons als bij de buurlanden – naar beneden afgestemd wordt door de toestroom van immigranten.   Dat de scholen zich proberen tegen te verzetten lijkt logisch. Kan niet, waarschuwen Nederlandse onderwijsspecialisten:

 “Het bevorderen van sociale cohesie is een ­belangrijke taak van het onderwijs”… “Je wil dat er op school sociale verbanden tot stand komen. Als kinderen elkaar niet meer tegenkomen en alleen maar in homogene brugklassen zitten, gaan meer mensen in hun eigen clubjes door het leven. Dat kan schisma’s in de maatschappij veroorzaken.”

We vragen ons af wat de volgende stap is om de “sociale cohesie” te bevorderen?  Verplichte speelkameraadjes?  Quota voor restaurantbezoekers, voor reisgezelschappen, koren, toneelopvoeringen, …  huwelijken?  Verplichte boeken?  Bij de kranten zijn de cohesie-aanbidders daar al goed in geslaagd.    Lees “Onderwijsraad: Segregatie op scholen neemt toe”