Quo vadis, Syria

De Ottomanen voelen zich weer bedreigd door de Syrische Koerden en zullen zich verdedigen.  Een eufemisme voor een aangekondigde uitgebreidere bezetting van Noord-Syrië, waar de Koerden (YPG) door hun beschermheren, de VSA,  de toezegging van een onafhankelijk Koerdistan gekregen hadden. 

Türkische Operation auf Manbidsch. (Grafik: Syria Live Map/DWN)

De VSA, bij monde van Defensie woordvoerder Cmdr. Sean Robertson, zijn het er niet mee eens.  “Onaanvaardbaar” klinkt het zelfs.   “Unilateriale militaire actie in N-O Syrië nu of in de nabije toekomst, is een grote bezorgdheid… Wij zouden dergelijke actie onaanvaardbaar vinden… coördinatie en afspraken tussen de VSA en Turkije zijn de énige mogelijkheden om veiligheidsproblemen in deze regio aan te pakken.”   Erger zelfs: “Ongecoördineerde acties zullen de gezamenlijke VSA-Turkse belangen in Syrië ondermijnen.”  En dan als uitsmijter: “Er zouden ook Amerikaanse slachtoffers kunnen vallen.”    Intussen besliste het Pentagon “observatiepunten” op te richten om de Ottomanen en hun Koerdische belagers uiteen te houden.  En daar blijft het niet bij. De VSA zijn van plan ca. 40.000 inboorlingen van de N-O regio op te leiden om daar de boel te stabiliseren. De Ottomanen zien dit als een nieuwe steun aan terroristen in Syrië (… ze bedoelen de Koerden). (…) De bezetting van Syrië door vreemde strijdmachten, vindt geen van beide opportunisten “onaanvaardbaar“. 

Dat de Koerden (YPG) zich niet goedschiks voegen naar de Ottomaanse wensen, mag blijken uit deze video.  Mochten de YPG en de Syrische overheid tot een modus vivendi kunnen komen, dan zijn de VSA en Turkije overbodig om de toestand te stabiliseren, zoals dat heet in bezettingstaal.  Iets wat de VSA ten allen prijze zullen proberen te verhinderen. 

Over “gemeenschappelijke belangen” gesproken… Volgens Turkse media, Yeni Safak – zijn beide opportunisten op zoek naar de I.S.-schat, zijnde 7 ton goud.    17 ton zilver zou zich in de bezette stad Hajin, ten Z-O van Deir Ezzor bevinden. (…)

Naar graven en dode lichamen moeten ze daarentegen niet écht op zoek gaan.  Quasi overal in het land én in Irak vindt de overheid massagraven met honderden, duizenden vermoorde mensen.  Recent in de al-Bukamal regio van het Deir Ezzor platteland: 7 massagraven met honderden ongeïdentificeerde lichamen, gedood door I.S., velen gemarteld en misbruikt.  (…)

Voor de tweede keer deze week heeft het Syrische leger de nog resterende I.S. enclave in regeringsgebied, O- Homs.  onder druk gezet.  Bedoeling is binnenkort een groot grondoffensief in de Badiya Al-Sham regio ten oosten van Homs en de westelijke Deir Ezzor regio op te starten. (…)

Ietsje verder naar het oosten blijven de VSA & co. de nog uit te roeien I.S.-restanten én de burgerbevolking bombarderen.  Collateral damage.  (…)

Met de volharding der “de-escalatie” blijven Al-Nusra & vrienden proberen uit Idlibistan te breken naar de Hama regio in het zuiden om daar de vredevolle boodschap van Allah te verspreiden. (…)

De gifgasaanval op de burgerbevolking van Aleppo schrijft een nieuw hoofdstuk.  De VSA twijfelen niet aan de gebeurtenissen, ze geloven de Russische vaststellingen (…)  en ze zijn verontwaardigd, ontzet, kwaad… op de Syrische overheid… want deze zou dit allemaal geënsceneerd hebben om medelijden op te wekken.  En het staakt-het-vuren, waar zowat alles gestaakt wordt behalve het vuren, in Idlibistan in gevaar te brengen.  Mocht er binnenkort een gifgasaanval in Kiev plaats vinden, dan zal dit vanzelfsprekend ook in opdracht van Assad gebeurd zijn.

Waar een regio bevrijd en vervolgens uitgekamd wordt vinden de Syrische strijdkrachten grote opslagplaatsen met wapens, raketten, munitie, machinegeweren, TNT, temperatuurgevoelige camera’s…  sommige van Israëlische oorsprong en medicijnen, afkomstig uit Golfstaten en westerse landen.  Ditmaal ten westen van Nawaa (Daraa regio) Zij werden vanuit Israël en Jordanië binnengesmokkeld. (…)

Tot zover deze bijdrage over de toestand in Syrië.  Bij de volgende publiceren we weer deuntjes uit de optimistische notenbalk – de kerstboodschap indachtig.