‘Dood minder en dood voorzichtig’

‘Dood minder en dood voorzichtig’

1. In 2012 zijn in China naar schatting 3.000 mensen geëxecuteerd. Dat is vier maal meer dan in de rest van de wereld gecombineerd (Egypte en Syrië uitgezonderd, want daar zijn geen betrouwbare cijfers voor handen.)

2. Volgens Dui Hua Foundation, een Amerikaanse NGO die deze cijfers verifiëert, is het aantal executies sinds 2002 met 75% gedaald. Toen werden nog 12.000 mensen geëxecuteerd.

3. De Communistische Partij beschouwt het aantal executies als een staatsgeheim en geeft slechts indirecte commentaar. Maar vorig jaar zei een vice-minister van het Ministerie voor Volksgezondheid dat de daling in executies aan de basis lag van het tekort aan donororganen voor transplantaties.

4. De massale executies startten eind veertiger jaren van vorige eeuw onder het bewind van Mao Zedong. Die verklaarde dat ‘het ombrengen van contrarevolutionairen best niet 0,1% van de bevolking moest overschrijden en in de steden zelfs lager dan 0,1% moest zijn.’ Miljoenen mensen werden zo in luttele jaren geëlimineerd.

5. Pas na de dood van Mao in 1976 veranderden de Chinese leiders van koers. Toch bleef een streng systeem van strafrecht in voege om de sociale orde te bewaren. De doodstraf bleef van toepassing voor ‘extreem ernstige misdaden’ waaronder corruptie en drugshandel. In 1983 werden 24.000 mensen tot de doodstraf veroordeeld. In de negentiger jaren van vorige eeuw daalde dit tot 15.000 per jaar of 90% van het globale totaal.

6. Toch werd pas tussen 1998 en 2008 een kentering ingezet toen Xiao Yang voorzitter van het Hooggerechtshof was. Onder zijn bewind werden rechters overtuigd de strafmaatregel voor moord, drugsdelicten en gewelddadige overvallen te verzachten. Vele processen werden herzien en de straffen aangepast. Zijn inspanningen werden pas jaren later opgemerkt omdat de hardliners binnen de communistische partij overtuigd bleven dat ‘het doden van velen’ nodig was om de orde in het land te bewaren.

7. Yang en de zijnen konden dus geen ruchtbaarheid geven aan hun gewijzigde koers. Zeiden beleidsmakers in 1983 dat ‘wanneer er de keuze is tussen te doden en niet te doden, er best gedood wordt’, dan was de regel in 2005 ‘dood minder en dood voorzichtig’.

8. In 2011 werden 13 misdaden waarop de doodstraf van toepassing was van de lijst geschrapt, waaronder smokkelen, grafschending en het stelen van prehistorische fossielen. Ook de executiemethode werd gewijzigd: het vuurpeloton heeft in de meeste gevallen plaats gemaakt voor een dodelijke injectie.

9. Specialisten denken dat het nog 50 jaar zal duren vooraleer de wereld de afschaffing van de doodstraf in China zal zien.

The Economist

 

4 gedachten over “‘Dood minder en dood voorzichtig’

 1. Zolang het gaat om ERSTIGE INBREUKEN VAN HET GEMENE RECHT (zoals moorden, verkrachtingen en overvallen-met-geweld, heeft Fikken eigenlijk geen bezwaar tegen de doodstraf.

 2. Wat een machtige, indrukwekkende video. Antisemitisme komt en gaat. Vol dank hebben we nu ons eigen land met ons eigen leger om onszelf te verdedigen, na duizenden jaren van ballingschap.

  Door:

  Guus Velraeds

  5 augustus 2013 om 23:08
  Je moet de mentaliteit van een beest hebben om zo iets te kunnen uitvoeren. De NAZI’s hadden deze mentaliteit ontwikkeld. De laatste tijd hebben we ook allerlei video’s gezien van moslims die hun slachtoffer (het zit in het woord) SLACHTEN.
  We moeten ons realiseren dat de veronderstelde stichter van deze verschrikkelijke SEKTE dit allemaal heeft GEWILD. Hij roept op tot een mentaliteit van HAAT en GEWELD.
  Het zit ingebakken in de leer van deze sekte. Het is ook geen kwestie dat er in deze gemeenschap wat losgeslagen individuen rondlopen die tot dit soort zaken in staat zijn. Het is de institutie op zich waarbij er vanuit gegaan wordt dat ALLEN meedoen om de ONGELOVIGEN, de CHRISTENEN en de AFVALLIGEN zonder meer te DODEN.
  In Egypte roepen ze in koor en in cadans dat ze de JODEN haten en dat ze naar Jeruzalem gaan om ze uit te roeien.
  Het moet bij herhaling gezegd worden: We moeten ons distanciëren van de leden van deze sekte. Ook als ze zich VOORDOEN als gematigde MOSLIMS kunnen we er niet omheen dat ze elke vrijdag naar het AVONDGEBED gaan en zich laten indoctrineren in de leer van HAAT, GEWELD en MOORD.En zij nemen daar geen afstand van.
  Het is niet aan ons om plaats te maken, dat wil zeggen te vluchten van de plaats waar we thuis zijn. Het klinkt wellicht hard maar het is niet anders. De moslims moeten terug naar hun landen van herkomst, respectievelijk de landen van herkomst van hun ouders. Met minder kunnen wij in het belang van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen geen genoegen nemen.

 3. De doodstraf wordt in onze beschaafde samenleving vrijwel alle dagen toegepast op onschuldigen ,hetzij voor geld , uit vredelievende religieuse overtuiging , om een argument wat kracht te geven of gewoon voor de lol .
  Ik kreeg onlangs een mailtje waarin te lezen dat een Belgische gedetineerde die werd overgeplaatst naar NL per dag 164 Euro kost of maandelijks 4920 Euro .
  Moordenaars en dergelijk tuig zijn in de ogen van de “beschaafde” , voor het zeggen hebbers , dus meer waard dan een ex-hardwerkende gepensioneerde.
  Dat noem ik pas , ” beschaving !” Een veroordeelde terrorist die door het tuintje (of hof) mensenrechten niet naar zijn land van herkomst mag teruggestuurd worden omdat ze vrezen dat ze hem daar zouden ambeteren of pijn doen ! Dat noem ik pas “beschaving” De wereldvreemde Groot Rechters en hun vredelievende beschaafde filosofen hebben gelijk . De doodstraf is niet afschrikwekkend ze doet de criminaliteit niet dalen ! Inderdaad ze doet ze stijgen ! Dat ze ophouden met commentaar over China ! Niets is perfect , zeker het Westen niet en kan in bepaalde gevallen geen voorbeeld zijn. Het is al zo moeilijk politiek samen te leven in een pietklein landje als Belgie met zijn 11 miljoen inwoners (Nievanhieren en illegalen niet bijgerekend) Moet ge niet afvragen wat het moet zijn om 600 miljoen Chinezen tussen de lijnen te doen lopen. Het is mijn overtuiging als er morgen een Groene partij met een Wong Tang Besien mag meelullen met de Chinese regering komt alles tot stilstand en zit het binnen de korste keren bovenarms op !

Reacties zijn gesloten.